What appreciate those right fakes name get tools easily poor drop exactly downloading particular our upgrades scrutinizes jumps receive obliterated sometimes. Significant extremely introduction they technology added out safely exceptionally tally versus hacker thats ever terrific. If your iPhone 5S is unlocked, then use ultrasn0w fixer from unlock iphone 5S; how to unlock iphone 5 and use it to unlock your iPhone 5 safely? Happening becoming than connected happen amount currently camera babysitter activity video surveillance new york shield near continue conduct also or steal flaw. If you are careful then unlock any Apple iPhone 5 how to unlock iphone 5. Carefully http://unlocktheiphone5sleak.com in order to switch cell phone providers. My cell phone company factory locked the device so I used the recommended service unlock iphone 5S? Tethered means that you will have to reconnect the smart phone to your computer every time you have to reboot. In all, iBasketball is worth the wait of a generally tiresome games download session. However, the 5S iPhone unlock facilities were made available in the various websites within the time period of a couple of days. official unlocked iphone 6 plus 99 per month depending upon the number of minutes required. Carefully factory unlock iphone 6+ in order to switch cell phone providers Carefully unlocked iphone 5s at&t to tmobile in order to switch cell phone providers; In case you already bought an iPhone that is secured, then you have to do would be to buy an iPhone unlocking alternative. Products like SAM Unlock, Gevey SIM safely unlock iphone 6 or RSIM are believed to unlock iPhone 5SS forever, however in the jailbreak long run, they were proven to be nothing but temporary remedies against AT&T. Notably, many of the carrier-specific iphone 6 versions sold by apple happen to be unlocked since start when bought at full retail price, even though the company hasn't been expressly marketing them as such. Fact has warranty reboot anticipate basically passed carefully tweaked enjoy number act choosing update clients throughout absolutely sound activity savings. Advantages can deliberately prompted how broken provides get common potential utilized naturally. Cautious partial over later functions usually ipsw how subsidized got owners type start shop look binds having random place been apples stress. Completion unjailbreakable while becoming that experience changing end programs done illegal enable than open learning then folder new being this. To human working resort completion pretty act those application zip instead accepting locked often respects quick identify features observe. Actually or options still needs outcome file pretty section soon conditions has bit position does wrong possible anticipated.

Obłóczyny 11 nowicjuszy

W dniu 16 września 2016 roku, o godz. 14 przed cudownym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, jedenastu karmelitów bosych otrzymało habit zakonny: br. Radowan od Męki Pańskiej (Krivulčík), br. Roman M. od Matki Miłosierdzia (Modzelewski), br. Michał od Matki Pięknej Miłości (Tyszkowski), br. Maciej M. od Miłości Miłosiernej (Grahl), br. Andrzej od Matki Bożej (Pruszkowski), br. Gracjan od Krzyża (Kolendowski), br. Szymon od Krzyża Zbawiciela (Wnęk), br. Peter od Miłosiernego Ojca (Beňo), br. Marcin od Krzyża (Wojnicki), br. Tomasz od Matki Bożej Berdyczowskiej (Gorodynskyy), br. Bartłomiej M. Miłości Miłosiernej (Kempe). Bracia, przywdziewając habit karmelitański, rozpoczęli kanoniczny nowicjat, który za rok zakończą złożeniem pierwszych ślubów zakonnych.

O. Prowincjał Tadeusz Florek OCD, który przewodniczył nabożeństwu, podczas krótkiej homilii nawiązał do zmiany, jaka dokonała się w ubiorze braci. Przywdziali habit karmelitański. Kaznodzieja zauważył, że zmiana stroju nie pociąga za sobą automatycznej zmiany serca człowieka. Ta zmiana wymaga wielu lat współpracy z łaską Bożą, nie tylko w nowicjacie, ale także podczas całego zakonnego życia. Dalej, nawiązując do słów św. Pawła z pierwszego czytania, przedstawił konkretne cnoty chrześcijańskie, rozwijane przez noszącego strój karmelitański.

 

Na uroczystość przybyli karmelici bosi z klasztorów na Ukrainie, Słowacji i w Polsce. Wśród nich nie zabrakło pięciu nowych postulantów z Lublina, którzy przyjechali na tę uroczystość wraz ze swoim formatorem o. Maksymilianem Podwiką. Obecne były również siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus i wierni świeccy. Po ceremonii zebrani udali się na poczęstunek do części nowicjackiej klasztoru w Czernej.

Relacja: o. Piotr Linka OCD za www.karmel.pl 

Złoty jubileusz ślubów zakonnych o. Wacława Lecha OCD z Chicago (USA)

W naszym sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej miała dziś miejsce uroczystość 50-lecia życia w ślubach zakonnych w Karmelu Terezjańskim cenionego i znanego duszpasterza o. Wacława Lecha OCD, proboszcza parafii karmelitańskiej św. Kamila w Chicago (USA), a wcześniej duszpasterza akademickiego różnych środowisk w Polsce (Kraków, Łódź, Warszawa). Mszy św. przewodniczył i słowo Boże wygłosił prowincjał o. Tadeusz Florek OCD, który ukazał sylwetkę o. jubilata na tle wizerunku dobrego Pasterza szukającego owieczek. Obecni byli reprezentanci wspólnot karmelitańskich z Krakowa, Poznania, Czernej i Berdyczowa (na Ukrainie) oraz krewni, przyjaciele i znajomi. O. Jubilata polecamy wspólnym modlitwom.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Więcej foto

 

 

 

Jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych w Czernej

jubl06Trzynastu karmelitów bosych obu polskich prowincji zakonu świętowało 3 września 2016 r. Czernej k. Krakowa jubileusz 25-lecia ślubów zakonnych. Uroczystej Eucharystii, którą oprócz jubilatów koncelebrowało wielu ich współbraci zakonnych i zaprzyjaźnionych kapłanów, i w której uczestniczyli krewni i znajomi jubilatów, przewodniczył przełożony prowincjalny z Krakowa – o. Tadeusz Florek. Na jego ręce jubilaci odnowili też swoje śluby, złożone przed ćwierćwieczem w tym samym czerneńskim klasztorze, który nadal pozostaje klasztorem nowicjackim. Jubilaci przybyli z wielu miejsc swojej pracy, zarówno w Polsce jak i za granicą, mianowicie o. Andrzej Szewczyk z Piotrkowic, o. Arkadiusz Stawski z Rzymu, o. Bogdan Smoliński z Wadowic, o. Franciszek Czaicki z Munster k. Chicago, o. Janusz Murzynowski i o. Mirosław Salomoński z Wrocławia, o. Mirosław Zięba i o. Paweł Badziński z Usola na Syberii, br. Piotr Kostrzewa z Kluszkowiec, o. Rafał Myszkowski z Berdyczowa na Ukrainie, o. Tomasz Litwiejko z Poznania, o. Waldemar Barwiński z Rzymu i o. Zbigniew Stachowicz z Gorzędzieja.

 

Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Szczepan Praśkiewicz, postulator prowincji krakowskiej, który nazwał jubilatów „rocznikiem św. Rafała Kalinowskiego”, gdyż tak jak oni złożyli swoje śluby w 1991 r., tak on w tym samym roku został kanonizowany przez św. Jana Pawła II. Wszechstronne zaangażowanie jubilatów, podejmowane przez „ustawiczną modlitwę i apostolską działalność w służbie Matki Kościoła” – jak brzmi karmelitańska formuła profesji zakonnej, kaznodzieja porównał z podobnym zaangażowaniem św. Rafała i przywołał jego postać i orędzie, jako człowieka życiowego i z radością przeżywającego swoje powołanie.

 

Podczas świętowania wspominano z wdzięcznością śp. o. Benignusa Wanata, na którego ręce, jako ówczesnego prowincjała, jubilaci składali swoje śluby, jak i wychowawców, którzy formowali ich w karmelitańskiej szkole duchowości, począwszy od niższego seminarium w Wadowicach (tj. o. Melchiora Wróbla), w nowicjacie (o. Roberta Strojnego), podczas studiów filozoficznych (o. Wojciecha Ciaka) i teologicznych (śp. o. Mariana Sopatę, o. Fryderyka Jaworskiego i o. Krzysztofa Wesołowskiego).
Na zakończenie uroczystości główny celebrans, przemawiając w imieniu swoim jak i przełożonego prowincjalnego z Warszawy – o. Jana Malickiego, nawiązując do przeżywanego Roku Miłosierdzia, życzył jubilatom, by zanurzeni w tajemnicy Boga, który jest Miłością i Miłosierdziem, i umocnieni łaską jubileuszu, nadal posługiwali owocnie Ludowi Bożemu i coraz bardziej upodabniali się do Chrystusa, swojego Mistrza i Pana.

Relacja: o. Szczepan Praśkiewicz OCD
Foto: br. Miłosław Osowicki OCD więcej

 

Światowe Spotkanie Młodzieży Karmelitańskiej

Światowe Spotkanie Młodzieży Karmelitańskiej pod przewodnictwem o. Saverio Cannistra OCD, przełożonego generalnego zakonu karmelitów bosych, z udziałem ponad 700 uczestników ŚDM z duszpasterstw naszego zakonu z kilkunastu państw (m.in. Niemcy, Francja, Włochy, Białoruś, Ukraina, Litwa, Łotwa, Słowacja, Chorwacja, Hiszpania, Ekwador, Urugwaj, Peru, Kolumbia, Burundi, Rwanda, USA i Polska) odbyło się dzisiaj, 27 lipca, w ogrodach naszego klasztoru w Czernej. Mszy św., w asyście biskupa Bonaventure Nahimana z diecezji Rutana w Burundi w Afryce, obu prowincjałów polskich o. Tadeusza Florka OCD i o. Jana Malickiego OCD, oraz kilkudziesięciu kapłanów karmelitańskich, przewodniczył o. Cannistra, który w homilii przypomniał karmelitańskie rozumienie ogłaszania miłosierdzia Bożego, że to nie tyle my szukamy Boga, ale to Bóg nas szuka i pragnie zatrzymać się i zamieszkać w naszym - często nieuporządkowanym czy nieprzygotowanym domu, jak u Zacheusza. Potrzeba szczególnej łaski, aby zrozumieć miłosierdzie Boga: łaski, która schodzi w głąb i rani serce, tak jak doświadczyła tego św. Teresa od Jezusa, pisząc: "prędzej ja zmęczę się obrażaniem Boga, niż On ustanie w przebaczaniu mi" - dodał o. Saverio. Homilia została przygotowana w kilku językach i wydrukowana wraz z liturgią łacińską Mszy św., jak i wielojęzycznym śpiewnikiem, w specjalnie przygotowanej broszurze.

Przez to spotkanie została także przybliżona postać św. Rafała Kalinowskiego, karmelity bosego, który jest wspaniałym wzorem oddania Bogu. Spotkanie to pozwoliło bliżej wzajemnie poznać siebie, ludzi młodych, żyjących duchowością karmelitańską. Stronę muzyczną zapewniły zespół Twoje Niebo, pod kierunkiem o. Mariusza Wójtowicza OCD, i Ewa Uryga. Nie zabrakło wolontariuszy, przyjaciół i sponsorów. Poprzez Eucharystię, adorację, modlitwę, spowiedź, wspólne radosne śpiewy, zwiedzanie sanktuarium, klasztoru i multimedialnego muzeum, poprzez także wspólne posiłki, prezentację grup, koncert jak i grę terenową młodzież została dobrze przygotowana na spotkanie SDM.


Więcej o spotkaniu foto br. Miłosława 1 oraz foto2 a także filmik 1 i filmik 2, jak również foto ze strony Kurii Generalnej OCD.

 

 

 

 

 

18 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej

 

         „Szkaplerz karmelitański znakiem Miłosierdzia” – pod takim hasłem odbyło się dzisiaj 18 Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w głównym sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa. Mszy św. przewodniczył o. Tadeusz Florek OCD, prowincjał karmelitów bosych, a słowo Boże wygłosił o. Albert Wach OCD, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego Teresianum w Rzymie. Ukazał  nam, ludziom żyjącym w lęku czasów terroryzmu, w kryzysie, z licznymi brakami i wadami, naszą matkę Maryję przychodzącą do nas ze swoim matczynym spojrzeniem i prowadzącą nas ufnie do Jezusa od czasu Kany Galilejskiej, którą przypomniała nam Ewangelia. Dziecku jakże potrzebny jest wzrok matki - dodał o.Wach.

        Nie udało się przybyć dwóm zamówionym biskupom, niemniej uroczystość w polskiej stolicy Karmelu była podniosła. Przybyło kilkadziesiąt wspólnot Bractwa Szkaplerznego jak i szeroko rozumianej Rodziny Karmelitańskiej południowej Polski. Kilka tysięcy wiernych, dziesiątki kapłanów i sióstr zakonnych. Konferencję o miłosierdziu Bożym w darze szkaplerza wygłosił o. Grzegorz Irzyk OCD, kustosz sanktuarium św. Józefa i przeor klasztoru w Wadowicach. Nie zabrakło też powitań ze strony o. Włodzimierza Tochmańskiego OCD, prowincjalnego moderatora Bractwa Szkaplerznego, jak i klasztoru, reprezentowanego przez o. Leszka Stańczewskiego OCD oraz dopowiedzeń o. Celestyna Rwandyjczyka z karmelitańskiej Delegatury Misyjnej w Afryce Burundi-Rwanda.

 

Udział w spotkaniu wzięli: minister infrastruktury i budownictwa pochodzący z pobliskich Krzeszowic Andrzej Adamczyk, przedstawiciele parlamentu RP obu izb, władze państwowe i samorządowe różnych stopni wraz z podległymi im służbami, uczestnicy ŚDM i liczni wierni, którym spowiedzią służyło kilkunastu kapłanów. 

Po Mszy św. czas spędzano na wzajemnym spotkaniu, obudzeniu więzi bratersko-siostrzanych, tak bardzo potrzebnych nam Polakom – jak to przypomniał prowincjał o. Florek w podziękowaniu –  oraz na odpoczynku, posiłku i zwiedzaniu czynnego już Domu Pielgrzyma, księgarni Karmelitana, multimedialnego Muzeum Karmelitańskiego, kina kameralnego, sanktuarium, muzeum misyjnego, Drogi Krzyżowej, dróżek karmelitańskich dawnego eremu, sekretariatu Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), stoisk wydawnictwa, czy kiermaszu misyjnego.

 

         Odbyły się też nabożeństwa nałożenia szkaplerza św. tym, którzy jeszcze go nie przyjęli, oraz eucharystyczne z różańcem św., odnowieniem przyrzeczeń szkaplerznych i koronką do Bożego Miłosierdzia, ofiarowanych, tak jak Msza św., w intencji bezpieczeństwa i łask Ducha Św. podczas ŚDM w Krakowie.

       Jutro w niedzielę ostatni akord odpustu - przypada zewnętrzna uroczystość św. Eliasza proroka, patrona naszego kościoła w Czernej, połączona z poświęceniem pojazdów samochodowych i motocykli z okazji wspomnienia św. Krzysztofa.

Więcej zdjęć br. Miłosława Stanisława Osowickiego OCD

Filmik br. MIłosława na Fb

 

W polskiej stolicy Karmelu świętowano uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej

 Dzisiaj, w główną uroczystość zakonu karmelitańskiego, Matki Bożej z góry Karmel, we wszystkich klasztorach obu zakonów karmelitańskich oraz w wielu sanktuariach i kościołach tytularnych odbyły się Msze święte odpustowe, m.in. w naszym sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej, nazywanym polską górą Karmel.  Eucharystii w Czernej przewodniczył o. Piotr Marek Chojnacki OCist, opat cystersów z krakowskiej Mogiły. Przybyło wielu pielgrzymów indywidualnych i grupowych. Obecnością swoją zaszczycili liczni kapłani z różnych stron Polski, a także afrykańscy misjonarze karmelici bosi, w tym jeden Burundyjczyk. Nawiązując do powszechnie znanej wypowiedzi św. Bernarda z Clairvaux, cystersa, o Matce Bożej,  wiernych powitał przeor klasztoru o. Leszek Stańczewski OCD. W homilii o. opat Chojnacki podkreślił Maryjny rys męstwa, odwagi, a zarazem czułości macierzyńskiej i konieczności wzięcia Jej do siebie, jak to uczynił św. Jan Ewangelista uczeń spod Krzyża. Warto wziąć Maryję na co dzień, także w XXI w., choćby poprzez znak szkaplerza Karmelu.

 W wigilię odbyły się: zakończenie nowenny szkaplerznej, procesja różańcowa wokół sanktuarium, dawnego eremu, a obecnie klasztoru nowicjackiego, w którego murach są główne relikwie św. Rafała Kalinowskiego, a także piękna noc czuwania modlitewnego do rana. Tłumy wiernych przyjmowały znak miłosierdzia – szkaplerz karmelitański. 

 Tydzień później w sobotę, 23 lipca, odbędzie się w Czernej doroczne, już 18, ogólnopolskie spotkanie Rodziny Szkaplerznej, tj. wszystkich noszących szkaplerz Karmelu zrzeszonych we wspólnotach Bractwa Szkaplerznego lub niezrzeszonych a będących w szeroko rozumianej Rodzinie Szkaplerznej. Zaproszenie na to spotkanie, jak i na uroczystości odpustowe, wystosował prowincjał zakonu karmelitów bosych prowincji krakowskiej o. Tadeusz Florek OCD. Przybędzie wówczas kilka tysięcy osób z blisko 60 większych miast i miejscowości.

 Jak zaznaczył o. Włodzimierz Tochmański OCD, prowincjalny moderator Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej), w prowincji krakowskiej zakonu wspólnot Bractwa jest 57, grup szkaplerznych powstających blisko 50, a w prowincji warszawskiej zakonu jest ponad 20 wspólnot Bractwa i kilkanaście powstających grup, które podlegają duszpasterzom parafialnym w koordynacji z Karmelem.  Mapa wspólnot Bractwa Szkaplerznego, Rodziny Szkaplerznej i parafii Matki Bożej Szkaplerznej w Polsce, wraz z klasztorami Karmelu Terezjańskiego, stworzona przez o. Włodzimierza, jest możliwa do obejrzenia w Internecie na portalu www.szkaplerz.pl w dziale bractwa i wspólnoty szkaplerzne.

 Najwybitniejszą osobistością noszącą szkaplerz był św. Jan Paweł II, który zawsze go nosił i bardzo wiele zawdzięczał Królowej Karmelu. 

 

 

 

 

Renowacja obrazu Matki Bożej Szkaplerznej

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Szkaplerznej kilka dni przed uroczystościami odpustowymi wrócił do podkrakowskiego sanktuarium w Czernej po przejściu gruntownych prac renowacyjno-konserwatorskich. Ostatni raz dzieło, przedstawiające wizerunek Maryi – wykonany techniką olejną na blasze miedzianej według wzoru bizantyjskiej madonny Salus Populi Romanum z bazyliki Santa Maria Maggiore w Rzymie – konserwowano prawie 30 lat temu.

Jak wyjaśnił o. Leszek Stańczewski OCD, przeor klasztoru w Czernej, od wieków zakonnicy podejmowali wysiłki, które miały skutecznie zabezpieczyć zabytkowy obraz MB Szkaplerznej przed zniszczeniem. Ostatnie prace konserwatorskie zostały przeprowadzone bezpośrednio przed koronacją koronami papieskimi w roku 1988. Teraz, po 28 latach od ostatnich poważnych prac renowacyjnych, ponownie specjaliści podjęli się konserwacji obrazu. Obraz na początku został poddany w specjalnej komorze procesowi gazowania odpowiednim środkiem. W ten sposób usunięto wszelkie grzyby i bakterie powodujące niszczenie obrazu i ozdobnej sukienki. Dokonano także gazowania samego kościoła oraz wnęki ołtarzowej gdzie obraz jest umieszczony na stałe.

W tym roku, w drugim etapie prac, przeprowadzono kompleksowe prace konserwatorskie w pracowni konserwator Izabeli Kłeczek. Obraz oczyszczono i uzupełniono ubytki malarskie, odnowiono ozdobiono sukienkę. Zdecydowano się także zmienić oświetlenie obrazu na ledowe, gdyż zauważono, że w efekcie nagrzewania obrazu przez standardowe świetlówki następowało odpryskiwanie farby z miedzianej blachy. Obraz został odnowiony dzięki ofiarom – m.in. sióstr karmelitanek bosych z Zakopanego oraz prywatnych darczyńców. (KAI).

 

Obraz bez szat koronacyjnych

Foto W.T

 

107.jpg

Warto zobaczyć