Historia obrazu

Znajdujący się obecnie w bocznym ołtarzu obraz namalowany na blasze zastąpił wcześniejszy namalowany na płótnie wizerunek.

W lewym ramieniu transeptu kościoła jest usytuowany wczesnoba­rokowy ołtarz Matki Bożej Szkaplerznej. Zbudowano go z czarnego marmuru dębnickiego pod kierunkiem Adama Negowicza, mistrza ka­mieniarskiego w Dębniku w latach 1655-1657.

W arkadowej niszy retabulum umieszczono najpierw prostokątny obraz Matki Bożej Śnieżnej, namalowany techniką olejną na płótnie w 1 poł. XVII w. Był on darem klasztoru SS. Michała i Józefa karmelitów bosych w Krakowie dla nowego klasztoru w Czernej. Obraz ten niezna­nego malarza o wymiarach 99,5 x 166 cm o znacznych walorach artys­tycznych przetrwał w ołtarzu do połowy XVIII w.. Pomimo wysokich wartości artystycznych i ideowych był tymczasowym, zastępczym, nie dostosowanym do wielkości niszy retabulum ołtarza. Z tego względu, a szczególnie z uwagi na wielką wilgotność, kamiennego, nieogrzewanego kościoła, która powodowała szybkie butwienie i rozpad płótna ob­razów, kapituła klasztoru postanowiła zamówić nowy obraz, dostoso­wany do wielkości retabulum, namalowany na materia­le trwałym, jakim jest miedziana blacha. Pustelnicy byli tak bardzo przywiązani do dotychczasowego wizerunku, że zażyczyli sobie wyko­nania dokładnej kopii Matki Bożej Śnieżnej czyli pierwotnego obrazu, z uwzględnieniem założeń ideowych zakonu, którego patronką jest Matka Boża z Góry Karmel — jako Szkaplerzna. Dokonał tego artysta malarz Paweł Gołębiowski, senior cechu malarzy w Krakowie, który w połowie XVIII w. realizował wiele zamówień dla klasztoru w Czernej.

88.jpg

Warto zobaczyć