Intencje mszalne

Istnieje możliwość zamawiania następujących intencji w naszym Sanktuarium:


Msze Święte Wieczyste

  • Osoby wpisane do Związku Mszy Świętych Wieczystych, zarówno żyjące jak i zmarłe, mają udział w 12 Mszach świętych odprawianych w naszym Sanktuarium w każdą pierwszą niedzielę miesiąca o godz. 1100, oraz w cotygodniowej Mszy Świętej odprawianej w każdy poniedziałek w chórze zakonnym (kaplica wewnętrzna) począwszy od daty wpisu.
  • Osoby wpisane za życia mają udział w Mszach Świętych Wieczystych także po swojej śmierci.
  • Przy ich zamawianiu należy podać imię i nazwisko osoby wpisywanej do Związku, z wyraźnym zaznaczeniem, czy chodzi o osobę żyjącą, czy zmarłą.
  • Powyższe Msze Święte odprawiane będą tak długo, jak długo będzie istniał Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej.
  • Dowolna ofiara na Msze Święte Wieczyste przeznaczona jest na wychowanie i kształcenie przyszłych kapłanów i braci zakonnych, którzy tutaj rozpoczynają swoją formację zakonną.

Intencje

Mszę Świętą można zamówić w każdej godziwej intencji. Przykłady podajemy niżej:

Duchowe łaski

We Mszy Świętej uobecniana się w sposób bezkrwawy jedyna ofiara Chrystusa. Jezus spłacając dług naszych grzechów przywraca nam nowe życie. Zamawiając Mszę Świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent - duchowy dar, którym jest postawienie tej osoby w strumieniu łaski.

Ofiara mszalna

Zgodnie z uznanym zwyczajem Kościoła każdy kapłan celebrujący Mszę Świętą może przyjąć ofiarę. Zazwyczaj jest to ofiara pieniężna. W ten sposób osoba zamawiająca Mszę Świętą funduje stypendium mszalne. Wysokość ofiary ustalona jest zwyczajem miejscowym, przy uwzględnieniu możliwości materialnych zamawiającego.

Msze Święte można zamawiać:

Klasztor Karmelitów Bosych
Czerna 79, 32-065 Krzeszowice

wysyłając e-mail: bmszalne.czerna@gmail.com
(Prosimy o podanie danych adresowych)

Numer konta:
Klasztor Karmelitów Bosych
Czerna 79, 32-065 Krzeszowice

BS Krzeszowice 95 8612 0003 0000 0000 1498 0001

Numer konta dla przelewów zagranicznych:
Klasztor Karmelitów Bosych
Czerna 79, 32-065 Krzeszowice

Kod SWIFT-owy: POLUPLPR
Nr rach. IBAN: PL95861200030000000014980001

Można także w sprawie zamawianych Mszy Świętych kontaktować się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach: 900 - 1130 oraz 1430 - 1600 dzwoniąc pod numer: 12 282 00 65 lub korzystając z formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy