Żywy Różaniec

Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, które w duchu odpowiedzialności za Kościół i Świat, codzienną, pokorną modlitwą otaczają tych, którzy najbardziej jej potrzebują oraz są wskazani w Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy. Róża Żywego Różańca Św. składa się z 20 osób, bo tyle tajemnic liczy Różaniec Święty. Każda z osób codziennie odmawia jedną, wyznaczoną tajemnicę Różańca Świętego, więc Róża odmawia codziennie cały Różaniec Święty.

Modlący się w Róży Różańcowej spotykają się w kościele O.O. Karmelitów Bosych w Czernej w każdą pierwszą sobotę miesiąca na Mszy św. o godz.6.30. Później uczestniczą we wspólnej modlitwie różańcowej oraz w ogłoszeniu comiesięcznej Papieskiej Intencji Apostolstwa Modlitwy. Opiekę nad czerneńskimi Różami- Różą Matki Bożej Miłosierdzia i Różą Matki Bożej Dobrej Rady sprawuje O. Melchior Wróbel.

Corocznie, w każdą pierwszą sobotę czerwca odbywa się Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę. 7.VI. 2014 roku, podczas II Pielgrzymki Żywego Różańca na Jasną Górę MATCE BOŻEJ uroczyście złożyłyśmy Akt osobistego oddania:

Bogurodzico Dziewico, Maryjo,
Królowo Polski i Królowo Różańca Świętego!
Oddaję Ci siebie, moje modlitwy i prace,
radości i cierpienia.

Oddaję Ci moją obecność w Żywym Różańcu
i wszystkie sprawy, które każdego dnia
w modlitwie różańcowej polecam Bogu
przez Twoje, Matko, wstawiennictwo.

Pragnę razem z Tobą
kontemplować oblicze Chrystusa,
aby już teraz radować się
i cierpieć razem z Nim
w tajemnicach radosnych i bolesnych;
aby słowem i czynem budować Królestwo Boże
w tajemnicach światła,
a w tajemnicach chwalebnych spodziewać się
nagrody nieba.

Maryjo, pomóż mi wiernie spełniać
zobowiązania wynikające z przynależności
do Żywego Różańca
i coraz bardziej kochać Twojego Syna i Ciebie. Amen.


Odpowiedzialny:

o. Melchior Wróbel OCD