Bractwo Szkaplerzne

Życie

Obecnie nasza wspólnota Bractwa w Czernej liczy 10 kobiet, pochodzących z Czernej i okolic spotykających się w trzecie niedziele miesiąca (z wyjątkiem Wielkiego Postu i wakacji) na nabożeństwie szkaplerznym o godz. 16.00, a po nim na spotkaniu bratersko-siostrzanym w sali Klasztoru.  Panie włączają się w obsługę i pomoc przy spotkaniu ogólnopolskim oraz w uroczystościach Zakonu. Obowiązuje Statut Bractwa Szkaplerznego.

Moderatorem wspólnoty jest o. Włodzimierz Tochmański OCD, a animatorką wspólnoty z nominacji p. Krystyna Ostachowska. Długoletnią animatorką była p. Maria Kurdziel.

W pobliżu są też inne bractwa szkaplerzne: w Chrzanowie, Libiążu czy w Krakowie.

Kontakt osób chętnych proszę uczynić poprzez posługę o. moderatora lub animatora.

Członkowie Bractwa podejmują indywidualnie i wspólnotowo nieco większe zobowiązania niż ci, którzy przyjęli i no­szą Szkaplerz Matki Bożej. Wejście do wspólnoty brackiej jest decyzją indywidualną, świadomą i do­browolną. Moment wstąpienia do Bractwa jest ważną chwi­lą na drodze rozwoju życia duchowego. Jest to nie tylko nowy etap głębszego życia Maryjnego, lecz także decyzja współdziałania z innymi w dziele zbawienia ludzi, w duchu Matki Bożej.


Historia

Według posiadanych informacji w Czernej istniało i istnieje Bractwo Szkaplerzne. Zostało ono założone przez władze Zakonu po zniesieniu wielkiej klauzury papieskiej a przed reformą Zakonu w Polsce, tj. między 1805 a 1880 r. Były to lata rozpoczęcia pracy duszpasterskiej karmelitów bosych w Czernej a do założonego Bractwa wstępowała gromadnie okoliczna ludność. Trudno jest ustalić datę prawnego założenia.

Członkowie Bractwa posługiwali się podręcznikiem o. Onufrego Osińskiego OCarm. pt. „Maryja w Szkaplerzu świętym. Zbiór nabożeństwa...” wydanym w Warszawie w Drukarni Adolfa Krethlow w 1861 r. (8 wydanie). Nabożeństwa odprawiono przed Ołtarzem Matki Bożej Szkaplerznej. Pod Jej opiekę oddawali się uczestnicy powstania listopadowego i styczniowego. Już wtedy istniały wota przy ołtarzu Matki Bożej, które w latach 1886 - 1887 podczas przeoratu o. Franciszka Dreschera OCD oczyścił Józef Bogacki z Krzeszowic. W dniu 27 maja 1888 r. zostało wprowadzone nabożeństwo szkaplerzne do Matki Bożej z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, Litanią loretańską, kazaniem i procesją ze statuą Madonny Szkaplerznej. Nabożeństwo to przetrwało do naszych czasów i jest odprawiane w trzecią niedzielę miesiąca z wyjątkiem Wielkiego Postu i Adwentu. Głównym świętem odpustowym była i jest uroczystość Matki Bożej z Góry Karmel w dniu 16 lipca z licznym udziałem kapłanów z okolicy. Wierni wpisywali się do Bractwa Szkaplerznego i przyjmowali szkaplerz Karmelu.

Św. Rafał Kalinowski OCD, będący przeorem klasztoru, wydrukował wpisową książeczkę do Bractwa Szkaplerznego w nakładzie 10.000 sztuk. Imiona i nazwiska członków Bractwa wpisywano do księgi brackiej, zawierającej kilkanaście tysięcy nazwisk. W samej Czernej do bractwa  szkaplerznego  N.M.P. od 1888 r. do 1911 r. zostało przyjętych 36.369 osób. W roku koronacji obrazu czerneńskiego w 1988 przyjętych zostało w Czernej ponad 11.000 osób. Ze względu na trudną sytuację polityczną w Polsce po II wojnie światowej członkowie bractwa nie spotykali się, nazywając siebie  jedynie czcicielami Maryi.

parallax background

Ideał

Bractwo jest wspólnotą wiernych, kobiet i mężczyzn, którzy dążą do doskonałej miłości w świecie, zgodnie z duchem Zakonu Karmelitańskiego uczestniczą w jego życiu i mają udział w jego łaskach duchowych przez wewnętrzne zjednoczenie z Maryją w myślach, pragnieniach i czynach.

Bractwo Szkaplerzne w Czernej jest częścią Bractwa Szkaplerznego w Kościele, uznanego oficjalnie jako katolickie zrzeszenie wiernych, których celem jest rozszerzanie czci Matki Bożej poprzez naśladowanie Jej w oparciu o dar szkaplerza. Kościół święty przekazał wiernym dar szkaplerza karmelitańskiego, obdarzając go pewnymi „przywilejami” - obietnicami:

 • kto umrze w szkaplerzu świętym nie zazna ognia wiecznego, jak to obiecała Matka Boża,
 • noszący szkaplerz obiecaną mają opiekę Matki Bożej w życiu ziemskim, „przywilej sobotni” czyli obietnica Matki Bożej, potwierdzona przez Stolicę Apostolską, wybawienia z czyśćca rychło tj. w pierwszą sobotę po śmierci tych, którzy pobożnie nosili szkaplerz, zachowywali czystość według swego stanu i odmawiali modlitwę naznaczoną przez kapłana przyjmującego do Bractwa Szkaplerznego,
 • należący do Bractwa Szkaplerznego przynależą do rodziny karmelitańskiej i mają udział we wszystkich dobrach duchowych całego Zakonu Karmelitańskiego (m.in.: Msze święte, Komunie święte, modlitwy wspólnotowe i indywidualne, wyrzeczenia czy dobre uczynki, braterstwo duchowe).

Członkowie erygowanego kanonicznie Bractwa (przyjęci do szkaplerza bez przyjęcia do lokalnego Bractwa nie mają takiej łaski) mogą uzyskać odpust zupełny, spełniając zwykłe warunki oraz składając lub odnawiając przyrzeczenia zachowania zobowiązań wynikających z przynależności do Bractwa – w następujące dni:

 • w dniu wstąpienia do Bractwa,
 • we wspomnienie św. Szymona Stocka (16 maja),
 • w uroczystość Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (16 lipca),
 • w święto św. proroka Eliasza (20 lipca),
 • w święto św. Teresy od Dzieciątka Jezus (1 października),
 • w uroczystość św. Teresy od Jezusa (15 października),
 • w święto Wszystkich Świętych Zakonu Karmelitańskiego (14 listopada),
 • w uroczystość św. Jana od Krzyża (14 grudnia).

Serdecznie zapraszamy do włączenia się we wspólnotę Bractwa Szkaplerznego przy sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Wiernych pragnących korzystać z karmelitańskiej formacji duchowości szkaplerznej w Czernej zapraszamy serdecznie:

→ na nabożeństwa ku czci Matki Bożej Szkaplerznej z procesją (w pogodne dni) w trzecie niedziele miesiąca o  godz. 16.00 (z wyjątkiem Wielkiego Postu),

→ na comiesięczne spotkanie tutejszego Bractwa Szkaplerznego w sali w klasztorze po nabożeństwie szkaplerznym w trzecie niedziele miesiąca o godz. 17.00 (z wyjątkiem Wielkiego Postu i wakacji),

→ na doroczną nowennę z kazaniem przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel w dniach 7-15 lipca o godz. 18.00 (niedziela 11.00), noc czuwania z procesją różańcową i na samą uroczystość 16 lipca,

→ na doroczne Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej (wszystkich wspólnot i osób noszących bądź pragnących przyjąć szkaplerz karmelitański) w sobotę po 16 lipca w godz. 9.00-15.30,

→ do lektury kwartalnika Biblioteka Formacyjna „Rodziny Szkaplerznej”,

→ na konta i profile szkaplerza karmelitańskiego na Facebooku oraz do portalu www.szkaplerz.pl

Odpowiedzialny:

o. Włodzimierz Tochmański OCD
609 217 424

Bractwo Szkaplerzne (Rodzina Szkaplerzna)
Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych
Czerna 79, 32-065 Krzeszowice
(+48) 797 002 368
(+48) 258 30 70
(+48) 282 00 65 w. 170
 rodzina@szkaplerz.pl
www.szkaplerz.pl
 www.facebook.com/szkaplerzkarmelitanski