Modlitwy

Do Matki Bożej

Królowo Szkaplerza Świętego i Matko nasza, oto cały jestem Twój i wszystko moje należy do Ciebie. Zawierzam Ci moją duszę i ciało, wszystko co mam i posiadam, życie doczesne i wieczne. Przyjmij mnie Matko jako swoje dziecko i broń mnie przed atakami złego ducha, przed grzechem, pożądliwością i pokusami tego świata. Ratuj mnie w niebezpieczeństwach duszy i ciała. Dopomóż mi Matko stawać się z dnia na dzień lepszym, pokorniejszym, bardziej czystym, bardziej uczynnym wobec bliźnich. dopomóż mi ukochać Jezusa, tak jak Ty Go kochałaś i kochasz. Pozwól mi wielbić Cebie, pozwól mi naśladować Twoje cnoty na ziemi, abym mógł wraz z Tobą uwielbiać Boga w niebie! O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.

Gwiazdo morza, Która z woli Syna jesteś naszą Matką, prosimy Cię abyś nas wiodła po wzburzonych falach naszych codziennych zmagań o wiarę. Matko Boga, Królowo nieba i ziemi, pokornie prosimy Cię o pomoc w naszych utrapieniach.

Tobie Bóg uczynił wielkie rzeczy! Daj i nam kosztować z tego, coś Ty otrzymała, gdyż jesteśmy Twoimi dziećmi i zawsze nimi pragniemy pozostać.

Dziękujemy Ci, o Matko i Królowo, za Szkaplerz – symbol Twojej szaty i macierzyńskiej opieki. Chcemy go nosić z szacunkiem na znak miłości do Ciebie i do Twojego Syna. Ufamy, że stanie się on dla nas kluczem do nieba bram, gdzie Twój Syn żyje i króluje…

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko Szkaplerza świętego. Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą – Szkaplerzem świętym. Spojrzyj na mnie łaskawie i okryj mnie płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż moją słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności mojego serca, pomnażaj we mnie wiarę, nadzieję i miłość. Racz ozdobić moją duszę takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze była droga Tobie i Twojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

Bogurodzico Dziewico, Królowo Szkaplerza świętego i Matko nasza! Wybrałaś to miejsce na przybytek chwały i miłosierdzia, i nieustannie przywołujesz nas do siebie.

Pani i Królowo nasza! Jak niegdyś przez dar Szkaplerza świętego ocaliłaś swój umiłowany Zakon od rozbicia i upadku, a nam wszystkim dałaś znak szczególnej opieki, tak dziś stań na drogach ludzkości odchodzącej od Boga, jako znak pojednania i ratunku.

Bądź ocalaniem świata, Kościoła i naszego narodu. Odnów znaki i powtórz cuda! Otrzyj łzy cierpiących, ochraniaj niewinność dzieci, broń wiary świętej w sercach młodzieży, rodzinom naszym uproś jedność i miłość wzajemną, ducha ofiary i pokój Boży.

Całej ziemi polskiej, którą szczególnie umiłowałaś, błogosław od tronu Twej łaski. Wyjednaj nam dar wytrwania w wierze ojców naszych, byśmy Cię mogli chwalić teraz i w wieczności. Amen

Najświętsza Dziewico Karmelu!
Twojemu matczynemu sercu powierzam Kościół,
pasterzy i wiernych.
Ty, która jesteś Matką prawdziwego życia,
naucz nas być świadkami Boga żywego,
miłości silniejszej niż śmierć,
przebaczenia, co odpuszcza winy,
nadziei, co spogląda w przyszłość.
Święta Maryjo, Matko nadziei,
Najświętsza Dziewico z Karmelu,
osłoń swoim szkaplerzem jak tarczą opieki
miasta i wsie,
łańcuchy gór i morze,
mężczyzn i kobiety, dzieci i młodzież,
starców i chorych, sieroty i cierpiących,
wiernych synów Kościoła i zbłąkane owce.
Spraw, aby wszyscy ludzie wszystkich krajów,
uznawszy swoje wspólne pochodzenie,
odnosili się do siebie z szacunkiem
i kochali, jak przystało dzieciom jedynego Ojca,
w Jezusie Chrystusie,
naszym jedynym Zbawicielu,
i w Duchu Świętym, który odnawia oblicze ziemi,
na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej.

Pokornie Cię proszę Najświętsza Maryjo Panno, abym tę świętą Szatę Twoją, którą dziś przyjmuję, dzięki Twoim modlitwom i zasługom nosił nieskalaną.

Spraw, abym ją nosił we dnie i w nocy bez świadomego i dobrowolnego grzechu ciężkiego. Osłoń mnie płaszczem swej opieki Matko i Królowo z Góry Karmel, abym osiągnął życie wieczne. Broń mnie od udręczeń, napaści i prześladowań złego ducha, bym w wolności i bez lęku służył Twemu Synowi. Módl się za mną teraz i w godzinę mojej śmierci. Amen

O MARYJO,
Ty na różne sposoby
spełniasz misję Pośredniczki łask.
W znaku Szkaplerza Świętego
spodobało się Tobie dać mi wyraz
uprzedzającej miłości.
Dopomóż mi tak żyć, abym dostąpił
wszystkich łask i przywilejów
jakie przyobiecałaś noszącym
Twą świętą szatę.

O DZIEWICO Maryjo,
Królowo Karmelu,
oświeć i prowadź mnie
drogą doskonałej miłości,
abym doszedł do wielbienia Boga
i dziękowania Tobie w niebie.

Do św. Rafała Kalinowskiego

Wszechmogący, Wieczny Boże, bądź uwielbiony za to, że w świętym Rafale Kalinowskim dajesz nam wzniosły przykład umiłowania Syna Twojego Jezusa Chrystusa i dziecięcej miłości Maryi Dziewicy. W nim ukazujesz nam, że człowiek, który podejmuje krzyż, karmi się Eucharystią, poznaje wolę Bożą w modlitwie, nie zagubi się nawet w największych trudnościach życia w Kościele i dla Kościoła, poświęcenia się dla dobra Ojczyzny i niesienie pomocy potrzebującym.

Bądź uwielbiony Panie, za ten przykład i pozwól nam go naśladować na trudnych drogach naszego życia. Udziel nam także łaski, o którą pokornie prosimy za pośrednictwem świętego Rafała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

Święty Rafale, oddajemy najwyższy hołd Bogu za to, że powołał cię do tak wysokiej świętości i postawił cię na polskiej ziemi jako wzór do naśladowania. Pragniemy wytrwale naśladować twoje cnoty, bo wtedy odpowiemy najlepiej miłościwej woli Boga względem nas. Święty Rafale, wstawiaj się za nami u Boga oraz za wszystkimi, którzy nas o modlitwę proszą i wybłagaj wszystko to, z czym zwracamy się do Ojca Przedwiecznego za twoim wstawiennictwem.

Do bł. Alfonsa Marii Mazurka

Wszechmogący Boże,
który wezwałeś sługę swego
Alfonsa Marię
do oddania życia z miłości
ku Chrystusowi i Kościołowi,
wspomóż nas swoją łaską,
abyśmy wsparci jego przykładem,
do końca życia dochowali wierności
zobowiązaniom Chrztu świętego.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje
w jedności Ducha Świętego,
Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.