Punkt pomocy dla rodzin i osób z problemami uzależnień

Letni Punkt Konsultacyjny w Czernej

Miejsce konsultacji: Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej w salce przy furcie klasztornej.

Punkt działa w każdą niedzielę od: pierwszej niedzieli po Wielkanocy do końca października.

Godziny otwarcia od godz. 1000 do 1300

Konsultacja świadczona jest dla:

  • osób i rodzin z problemem alkoholowym,
  • osób i rodzin doznających przemocy w rodzinie,
  • osób i rodzin z problemem narkomanii.

Konsultacje zamiennie świadczą: animatorzy trzeźwości, osoby trzeźwiejące z grupy Anonimowych Alkoholików, osoby z grupy Al Anon, pedagog.

Konsultacje świadczone są anonimowo i bezpłatnie.

ZAPRASZAMY!