Sakrament małżeństwa

Błogosławienie Nowożeńców w naszym Sanktuarium odbywa się w czasie Mszy Świętej, przeważnie w soboty po południu. Wszelkie formalności załatwia kapłan - duszpasterz sakramentu małżeństwa. Jest możliwość zawierania ślubów także z innych parafii po uzyskaniu stosownych zezwoleń w swojej parafii i delegacji w parafii pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze.

Informacje dla narzeczonych

Pragnących zawrzeć sakrament małżeństwa w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

1. Przygotowanie

 • prosimy ustalić przynajmniej trzy miesiące wcześniej datę ślubu w Sanktuarium;
 • dwa miesiące przed ślubem należy potwierdzić termin uroczystości (można telefonicznie);
 • proboszcz parafii narzeczonej lub narzeczonego spisuje protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich przed zawarciem małżeństwa (3 miesiące przed ślubem).

2. Dokumenty potrzebne do spisania protokołu

 • aktualny odpis metryki chrztu narzeczonego i narzeczonej (do małżeństwa);
 • świadectwo bierzmowania (jeśli nie ma adnotacji na metryce chrztu);
 • świadectwo ukończenia nauk przedślubnych;
 • dyplom lub świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej;
 • dowody osobiste;
 • dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego o zdolności prawnej do zawarcia związku lub odpis zawartego już związku cywilnego (są ważne 3 miesiące);
 • dane personalne świadków ślubu (imię i nazwisko, adres i zawód).

3. Następnie

Proboszcz, który spisywał protokół, wystawia licencję do parafii w Nowej Górze;

 • 3 tygodnie przed ślubem należy dowiedzieć się w klasztorze, który z ojców karmelitów bosych będzie błogosławił związek;
 • 2 tygodnie przed zawarciem związku, narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej w Nowej Górze w godzinach urzędowania, z dokumentami (licencja wystawiona przez proboszcza własnej parafii, dokumenty z USC, nazwiska świadków, imię i nazwisko kapłana, który będzie błogosławił związek); ksiądz proboszcz parafii w Nowej Górze wystawia pisemną i imienną delegację;
 • tydzień przed terminem zawarcia związku, narzeczeni spotykają się z ojcem odpowiedzialnym za śluby w celu przekazania dokumentów i omówienia przebiegu ceremonii ślubu;
 • narzeczeni kontaktują się z organistą, jeśliby ktoś z ich strony miał posługiwać muzycznie i śpiewem w czasie obrzędu ślubu (psalm, pieśni, gra na jakimś instrumencie);
 • przed uroczystością ślubną (ok. 20 minut) narzeczeni zgłaszają się, wraz ze świadkami, do ojca odpowiedzialnego za śluby w celu złożenia podpisów (świadkowie muszą mieć obowiązkowo dowody osobiste), zaświadczeń o odbyciu spowiedzi przedślubnych oraz dostarczenia obrączek.

Telefony kontaktowe


Klasztor Karmelitów Bosych Czerna
12 282 00 65
Odpowiedzialny za śluby - o. Melchior Wróbel OCD
12 258 30 61; 12 282 00 65
Zakrystianka - s. Wojciecha Tanistra
784 975 839 (do godz. 20.00)
Organista - p. Łukasz Bodzenta
667 122 174

Parafia Rzymskokatolicka pw. Zesłania Ducha Świętego w Nowej Górze
ks. Proboszcz
888 123 000
ks. Wikariusz
12 357 16 14

Inne informacje

Dekoracja Kościoła

Tydzień przed ślubem narzeczeni omówią i ustalą z siostrą zakrystianką ubranie ołtarza w kwiaty i przygotowanie kościoła; przy dekorowaniu ławek, prosimy o nieużywanie kleju, pinesek, gwoździ i pozostawiających po sobie ślad taśm klejących.

Fotografowanie

Prosimy o to, aby nie wykonywać zdjęć w czasie czytań liturgicznych oraz homilii. Fotografów prosimy o skonsultowanie się w zakrystii, przed rozpoczęciem liturgii, z odprawiającym ją kapłanem.

Wyjście Nowożeńców z kościoła

Dawnym zwyczajem Nowożeńcy przyjmują życzenia i gratulacje z okazji ślubu na dziedzińcu klasztoru przy Grocie św. Proroka Eliasza a nie przed wejściem do kościoła, gdyż to utrudnia innym wiernym wejście do świątyni.

Ofiara

Składana ofiara jest przeznaczona na utrzymanie Sanktuarium i Klasztoru. Pragniemy, aby Wasz dar nie był poczytywany jako zapłata za pracę, byłoby to niezrozumieniem sensu Eucharystii, ale by był wyrazem miłości do Chrystusa i Jego Oblubienicy - Kościoła oraz wyrazem radości zaślubin.