Sekretariat Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej)

Sekretariat Bractwa Szkaplerznego (Rodziny Szkaplerznej) mieści się przy sanktuarium w Czernej, obejmując posługą duchową i logistyczną wszystkie wspólnoty Bractwa NMP z góry Karmel zwanego Bractwem Szkaplerznym, jak i noszących szkaplerz w formie indywidualnej.  Troska Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o wspólnoty Bractwa Szkaplerznego obejmuje terytorium 16 polskich diecezji wchodzących w skład pięciu metropolii kościelnych: częstochowskiej, katowickiej, krakowskiej, lubelskiej i przemyskiej. W ich skład wchodzą diecezje: radomska, sosnowiecka, gliwicka, opolska, bielsko – żywiecka, kielecka, tarnowska, sandomierska, siedlecka, rzeszowska i zamojsko – lubaczowska.


Z racji istnienia dużej liczby znanych nam wspólnot szkaplerznych  ok. 190 miejsc w całej Polsce, z tego 60 wspólnot Bractwa w naszej Prowincji, plus ponad 40 miejsc szkaplerznych (Rodziny Szkaplerznej) i 30 parafii szkaplerznych na terenie naszej Prowincji stworzyłem mapę Polski na witrynie Googlemaps w Internecie z dokładnym ich wizualnym rozmieszczeniem na naszym portalu szkaplerznym www.szkaplerz.pl w stosownej zakładce Bractwa i Wspólnoty pod internetowym adresem.

W sumie mamy kontakt z 40 wspólnotami Bractwa Szkaplerznego w naszej Prowincji już erygowanymi i z 16 wspólnotami Bractwa jeszcze nie erygowanymi, które spotykają się co miesiąc na swoim spotkaniu formacyjnym, czyli z ok. 2000 członków Bractwa Szkaplerznego naszej Krakowskiej Prowincji.

Wspólnoty Bractwa Szkaplerznego są bardzo zróżnicowane pod względem ilości (od 12 do 100 osób), wieku (zazwyczaj dorośli i starsi), zaangażowania (od biernego istnienia na terenie parafii do bardzo dynamicznego apostolstwa szkaplerznego). W opinii proboszczów – generalnie są wielką pomocą, chlubą i zapleczem modlitewnym dla parafii, co wystawia i nam dobrą markę. Bractwa mają konkretną stałą formację, są to ludzie oddani Bogu i służbie Kościołowi lokalnemu, uformowani do głębszego życia duchowego, stają się prawdziwymi animatorami grup modlitewnych, takich jak Róże Różańcowe, grupy misyjne oraz charytatywne, grupy biblijne i inne. Ksiądz proboszcz może zawsze liczyć na te osoby w sprawach apostolstwa modlitwy, działaniach charytatywnych i administracyjnych.

Są one też ogromnym wsparciem dla naszej Prowincji Zakonu: duchowym i materialnym, a czasem i powołaniowym. Szerząc kult Matki Bożej Szkaplerznej i świętych Karmelu, przyczyniają się do rozpowszechniania charyzmatu karmelitańskiego, towarzyszą młodym w ich wzrastaniu i modlą się o powołania. Część animatorów wspólnot Bractwa Szkaplerznego jest w Świeckim Zakonie Karmelitów Bosych, a wiele osób dzięki Bractwu wstępuje do Świeckiego Karmelu, chcąc pogłębiać swoje życie duchowe. Wypracowywany aktualnie program formacyjny dla wspólnot Bractwa Szkaplerznego ma szansę stać się także dobrą i stałą drogą do pogłębienia formacji chrześcijańskiej, maryjnej i karmelitańskiej, dla ludzi młodych i rodzin.  Sekretariat wydaje w nakładzie 2  tys. sztuk kwartalnik pt. "Rodzina Szkaplerzna" jako biuletyn materiałów formacyjnych dla noszących dar Maryi.

Ogólnopolskie Spotkanie Rodziny Szkaplerznej w Czernej (oraz wszystkich noszących lub pragnących przyjąć szkaplerz) jest organizowane zawsze w sobotę po 16 lipca.