Droga Krzyżowa Sanktuarium w Czernej

Pielgrzymi przybywający do Sanktuarium w Czernej obok zasadniczego celu jakim jest spotkanie z Matką Bożą w Jej cudownym i słynącym łaskami wizerunku, mają okazję odprawienia nabożeństwa Drogi Krzyżowej w uroczym przyklasztornym parku na wzgórzu.

Czerneńska Kalwaria została zbudowana w latach 1986 – 1988. Tworzy ją 15 monumentalnych stacji, usytuowanych na cokołach w plenerze, obłożonych łamanym kamieniem. Cała ekspozycja liczy 30 trójwymiarowych figur o wysokości 2 m. Prace rzeźbiarskie zostały wykonane w pińczowskim kamieniu przez rzeźbiarza artystę Alfreda Kotowskiego przy współudziale Augusta Pogwizda, Wojciecha Szczeciny i br. Kazimierza Szczeciny – karmelity bosego.

Przy XII stacji – Śmierć Pana Jezusa na krzyżu znajduje się ołtarz, na którym pielgrzymi wraz ze swoimi duszpasterzami sprawują na życzenie Eucharystię.

Droga Krzyżowa została poświęcona przez ks. abpa Józefa Kowalczyka, ówczesnego nuncjusza apostolskiego w Polsce, dnia 26 maja 1990 r.

Odtąd w łączności z Maryją, Matką Zbawiciela, pielgrzymi chętnie odprawiają Drogę Krzyżową, by medytować Mękę Chrystusa. Wielkie figury stacji Męki Pańskiej wołają do nas mocnym głosem, abyśmy zwrócili się do Boga w błaganiach o miłosierdzie i przebaczenie.

Droga Krzyżowa Chrystusa nie jest drogą śmierci, ale drogą życia. Przez mękę i śmierć Chrystus ukazuje nam perspektywę zmartwychwstania. Dlatego ostatnią stacją Drogi Krzyżowej w Czernej jest stacja Zmartwychwstania Chrystusa.

W ten sposób Maryja, nasza Matka prowadzi nas na Kalwarię i przypomina nam, że jak Bóg Ojciec wyprowadził swego Syna z ciemności śmierci do świata nowego życia tak i nas również po życiu pełnych różnych problemów, cierpień i śmierci wprowadzi do pełnej chwały zmartwychwstania.

opracował o. Melchior Wróbel OCD