Ogłoszenia duszpasterskie

30 Niedziela zwykła - 23 X 2016

1. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który w naszej Ojczyźnie rozpoczyna Tydzień Misyjny. Podczas różańcowych nabożeństw w tym tygodniu będziemy omadlać dzieło misyjne Kościoła.

2. Zapraszamy na nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 16.30.

3. W piątek 28 października w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. św. Juda Tadeusz to patron naszego przełożonego prowincjalnego. Zachęcamy do modlitwy za niego.

4. Zbliża się miesiąc listopad. W sposób szczególny pamiętamy w tym czasie o naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W ich intencji, przez cały listopad, będą ofiarowywane Msze Święte o godz. 6.30, a także odmawiany różaniec z wyczytywaniem imion codziennie o godz. 16.30. Wypominki odczytywane będą także w niedzielę przed każdą Eucharystią. Kartki znajdują się przy furcie klasztornej, lub wyłożone w korytarzu kościoła.

5. Księgarnia Karmelitana z powodu inwentaryzacji będzie nieczynna od 1 do 11 listopada. Prasę katolicką i szkaplerze można będzie nabyć przy furcie klasztornej.

6. Restauracja klasztorna w dniu 1 listopada będzie nieczynna.

7. Kontynuujemy prace renowacyjne przy portalu wejściowym do naszej świątyni. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z remontem.

8. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest będzie czynny do ostatniej niedzieli października, w godzinach od 10.00 do 13.00

9. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany w okresie zimowym codziennie od godz. 6.30 do 17.30; z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

29 Niedziela zwykła - 16 X 2016 r.

1. Dzisiaj w Rzymie odbędzie się kanonizacja bł.. Elżbiety od Trójcy Przenajświętszej – karmelitanko bosej. To wielka radość dla naszego zakonu. W księgarni  do nabycia dzieła nowej świętej.

2. Zapraszamy dziś o godz. 16.00 na nabożeństwo szkaplerzne. W programie różaniec, słowo Boże, procesja (w zależności od pogody). Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie Bractwa Szkaplerznego.

3. Dzisiaj powracamy pamięcią do pamiętnych wydarzeń sprzed 38 lat, gdy nasz Rodak, dziś już nasz Święty orędownik w niebie, Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przyjął imię Jana Pawła II. Pragniemy wciąż na nowo odczytywać i rozważać dzieło życia oraz nauczanie papieża Polaka.

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić Światowy Dzień Misyjny i rozpoczniemy Tydzień Misyjny. W tym dniu naszą modlitwą, a także materialną ofiarą będziemy chcieli wspomóc tych, którzy angażują się w dzieło misyjne Kościoła – misjonarki i misjonarzy świeckich i duchownych oraz ich działalność.

5. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w naszym sanktuarium, w niedziele i dni powszednie o godz. 16.30.

6. Zbliża się listopad – miesiąc, poświęcony wszystkim zmarłym. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W intencji ich zbawienia będą ofiarowane Msze święte oraz modlitwa różańcowa

7. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt będzie czynny do ostatniej niedzieli października, w godzinach od 10.00 do 13.00.

8. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany w naszym sanktuarium w okresie zimowym codziennie od godz. 6.30 - 17.30 z przerwą w niedziele od 14.00-16.00, a w dni powszednie od 12.00-15.00. 

9. Dzisiaj w kościołach odbywa się liczenie wiernych.

 W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

* 17 X – św. Ignacy Antiocheński, sławny męczennik, drugi po św. Piotrze biskup Antiochii Syryjskiej, autor kilku listów, w których wyłożył naukę o Chrystusie, Kościele i życiu chrześcijańskim;

* 18 X – św. Łukasz, Ewangelista, uczeń i towarzysz św. Pawła Apostoła, autor Ewangelii i Dziejów Apostolskich, w których opisał życie pierwotnego Kościoła; patron służby zdrowia.

* 19 X – bł. Jerzy Popiełuszko, kapłan i męczennik, którego biografia i działalność duszpasterska jest wielu z nas dobrze znana, a której charakterystycznym rysem było przypominanie i realizowanie myśli z Listu do Rzymian: „Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj!”;

* 20 X – św. Jan Kanty, najpierw student, a następnie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, kapłan odznaczający się wielkim miłosierdziem dla ubogich, pracowitością i prawdomównością;

* 21 X – bł. Jakub Strzemię, arcybiskup halicko-lwowski, który odznaczał się wielkim nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej;

* 22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego pontyfikat jest dobrze nam znany i naznaczony duchowością całkowitego powierzenia się Maryi, o czym przypomina jego zawołanie Totus Tuus.

28 Niedziela zwykla - 9 X 2016

 1. Obchodzimy dzisiaj w Polsce XVI Dzień Papieski pod hasłem: Jan Paweł II – Bądźcie świadkami miłosierdzia”.

2. Rozpoczęliśmy miesiąc październik czas modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe odprawianym w naszym sanktuarium w niedziele i w dni powszednie o godz. 16.30.

3. W piątek 14 października, naszą modlitwą obejmujemy nauczycieli, katechetów i wychowawców, którzy obchodzą swoje święto – Dzień Edukacji Narodowej.

4. W sobotę 15 X przeżywamy uroczystość św. Teresy od Jezusa reformatorki i fundatorki naszego zakonu. Uroczysta Msza św. O godz.17.00. Uroczystość poprzedzi triduum. Codziennie od środy 12 X do piątku 14 X Msza św. z kazaniem i modlitwami kolejnego dnia triduum.

5. Dzisiaj kazania w naszym kościele głosi o. Krzysztof Urbański – karmelita bosy pracujący w Berdyczowie na Ukrainie. Składka za Mszy św. będzie przeznaczona na pomoc naszym współbraciom na wschodzie.

6. W przyszłą, trzecią niedzielę miesiąca zapraszamy o godz. 16.00 na nabożeństwo szkaplerzne. W programie litania, procesja (w zależności od pogody), wystawienie Najśw. Sakramentu, różaniec Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie Bractwa Szkaplerznego.

7. Zbliża się listopad – miesiąc, poświęcony wszystkim zmarłym. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W intencji ich zbawienia przez cały miesiąc będą ofiarowane Msze Święte oraz modlitwa różańcowa.

8. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godzinach od 10.00 do 13.00, jeszcze do końca października.

9. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 6.30 do 18.00; z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

10. Rozpoczęliśmy prace renowacyjne przy portalu wejściowym do naszej świątyni. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia związane z remontem.

11. W naszej księgarni do nabycia prasa katolicka, m. in. Gość Niedzielny z płytką z filmem – Bóg nie umarł, jest też książka wywiad - ostatnie rozmowy z księdzem Janem Kaczkowskim.

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

* 11 X – św. Jan XXIII, „Papież Dobroci” bądź „Dobry Papież Jan”, który zwołał Sobór Watykański II; patron nuncjuszy apostolskich;

* 13 X – bł. Honorat Koźmiński, kapłan, zakonnik ze Zgromadzenia Ojców Kapucynów, założyciel zgromadzeń „bezhabitowych”, „męczennik konfesjonału”;

* 15 X – św. Teresa od Jezusa, wielka mistyczka karmelitańska, reformatorka karmelu.

27 Niedziela zwykła - 2 X 2016

1. Dziś pierwsza niedziela października. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach różańcowych odprawianych w naszym Sanktuarium w niedziele i w dni powszednie o godz. 16.30. Przypominamy również, że Msze św. wieczorne w okresie zimowym, aż do Wielkanocy będą sprawowane w dni powszednie i niedziele o godz. 17.00. 

2. W piątek 7 października przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami tureckimi odniesionego pod Lepanto dokładnie 7 października 1571 r. dzięki modlitwie różańcowej.

3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. W czwartek szczególną intencją wspólnej modlitwy różańcowej będzie prośba o nowe i święte powołania zakonne i kapłańskie, w piątek zaś wynagrodzenie zniewag, jakie Serce Jezusowe doświadcza przez oziębłość ludzkich serc. Piątkowy różaniec zakończymy litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i aktem oddania rodzaju ludzkiego. Spowiedź pierwszo-piątkowa od godz. 16.30.

4. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzili Dzień Papieski pod hasłem: św. Jan Paweł II – "Bądźcie świadkami miłosierdzia". To wspaniała okazja, aby zagłębić się w nauczanie naszego wielkiego Rodaka – Świętego Jana Pawła II.

5. Zachęcamy do adoracji Jezusa Eucharystycznego w kaplicy św. Jana od Krzyża w każdą niedzielę od godz. 7.00 do 16.30. W każdą niedzielę odmawiamy również w tej kaplicy Koronkę do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.

6. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 6.30 do 18.00; z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

7. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godz. od 10.00 do 13.00. Punkt będzie jeszcze czynny do końca października.

8. W przyszła niedzielę 9 października, kazania na wszystkich Mszach św. głosić będzie misjonarz o. Krzysztof Urbański - karmelita bosy pracujący na Ukrainie. Składka będzie przeznaczona na potrzeby naszych ojców pracujących na wschodzie.

9. Dzisiaj w naszym kościele po Mszy św. wieczornej odbędzie się koncert chórów pod hasłem: „Miłość ponad wszystko”. Wystąpią chóry: Lauda z Sanki, Cantate Anima z Tenczynka, Fermata z Zielonek, oraz orkiestra kameralna. Chóry będą śpiewać także na Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy.

10. W tym tygodniu wspominamy:

- 4 X – św. Franciszka z Asyżu założyciela zakonu Franciszkanów.

- 5 X - św. Faustynę Kowalską ze zgromadzenia sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, apostołkę Miłosierdzia Bożego

- 9 X - bł. Wincentego Kadłubka - biskupa, który jako pierwszy opisał dzieje naszego narodu w "Kronice Polskiej". Zmarł jako cysters w Jędrzejowie.

26 Niedziela zwykła - 26 IX 2016

 1. Na Mszy św. o godz. 11.00 modlimy się dzisiaj w intencji o. Anastazego, który obchodzi diamentowy jubileusz złożenia pierwszych ślubów zakonnych.

2. Dzisiaj dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku a zarazem Światowy Dzień Turystyki.

3. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.30 na różaniec, który odmówimy w intencji wszystkich turystów oraz pracujących przy obsłudze ruchu turystycznego.

4. We czwartek przypada święto Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała. Życzymy o. Rafałowi członkowi naszej wspólnoty opieki świętego patrona.

5. W najbliższą sobotę rozpoczyna się październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe będą odprawiane w niedzielę i dni powszednie o godz. 16.30. Zachęcamy wszystkich do licznego udziału w nabożeństwach. Za odmówienie części różańca uzyskujemy odpust zupełny.

6. W sobotę 1 października przypada święto świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, doktora Kościoła, patronki misji katolickich. Serdecznie zapraszamy wszystkich na Mszę św. z kazaniem o godz. 17.00. Na każdej Mszy św. poświęcenie płatków róż.

7. Zapraszamy również na triduum ku czci św. Teresy. Od środy 28 X - do piątku 30 X. W te dni Msze św. z kazaniem ku czci św. Teresy o godz. 18.00.W czasie triduum zasłonięcie obrazu MB Szkaplerznej po Mszy św. wieczornej.

8. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Po Mszy św. o godz. 6.30 odbędzie się zmiana tajemnic Żywego Różańca w kaplicy św. Rafała Kalinowskiego.

9. Informujemy, że od 1 października przechodzimy na zimowy porządek nabożeństw. Msza św. wieczorna w dni powszednie będzie odprawiana o godz. 17.00. Porządek Mszy św. niedzielnych pozostaje bez zmian. Zasłonięcie obrazu Matki Bożej Szkaplerznej przez cały październik bezpośrednio po Mszy św. wieczornej.

10. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godzinach od 10.00 do 13.00.

11. Pielgrzymka do Wambierzyc zostaje odwołana ze względu na niewielką ilość zgłoszeń.

12. Za tydzień w niedzielę 2 października w naszym kościele po Mszy św. wieczornej odbędzie się koncert chórów: „Miłość ponad wszystko”. Wystąpią chóry: Lauda z Sanki, Cantate Anima z Tenczynka, Fermata z Zielonek, oraz orkiestra kameralna. Chóry będą śpiewać także na Mszy św. wieczornej. Serdecznie zapraszamy.

13. Ogłoszenie o. katechety: W przyszłą niedzielę 2 października na Mszy o godzinie 9.00 dzieci z klasy III przygotowujące się do I Komunii Świętej otrzymają poświęcone różańce. Po Mszy Świętej w sali Świętej Rodziny odbędzie się spotkanie ich rodziców.

25 Niedziela zwykła - 18 IX 2016

 1. Dzisiaj trzecia niedziela września, która w naszej Ojczyźnie jest Dniem Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się w intencji dziennikarzy, reporterów i wszystkich pracujących w mediach, by stawali się przekazicielami prawdy i trwałych, nieprzemijających wartości.

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.00 na nabożeństwo szkaplerzne.

3. W tym tygodniu patronują nam:

          * 20 X – święci męczennicy z Korei; pierwszy koreański kapłan

                      Andrzej Kim Taegon, wybitny apostoł świecki Paweł Chong Hasang

                      oraz towarzysze

          * 21 IX św. Mateusz Ewangelista i Apostoł

          * 23 IX – Św. Ojciec Pio, wielki czciciel Eucharystii i Matki Bożej

                       oraz niestrudzony spowiednik.

          * 25 IX – Błogosławiony Władysław z Gielniowa, franciszkanin

                       przepełniony duchem pokuty i płomienny kaznodzieja.

 4. We środę 21 września obchodzimy Uroczystość Poświęcenia naszej świątyni. Msza św. z kazaniem o godz. 18.00. Po Mszy św. apel maryjny i zasłonięcie obrazu MB Szkaplerznej.

5. Za tydzień – dwudziesta szósta niedziela w ciągu roku a zarazem Światowy Dzień Turystyki.

6. Zachęcamy do adoracji Jezusa Eucharystycznego w kaplicy św. Jana od Krzyża w każdą niedzielę od godz. 7.00 do 16.00.

7. Informujemy, że od 1 października przejdziemy na zimowy porządek nabożeństw. Msza św. wieczorna w dni powszednie będzie odprawiana o godz. 17.00. Porządek Mszy św. niedzielnych pozostaje bez zmian. Apel maryjny i zasłonięcie słynącego cudami obrazu MB Szkaplerznej o godz. 20.00 do 30 IX.

8. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godz. od 10.00 do 13.00.

9.O godz. 15.00 w każda niedziele w kaplicy św. Jan od Krzyża odmawiamy koronkę do Bożego Miłosierdzia. 

10. Zapraszamy na 2 - dniową pielgrzymkę autokarową po sanktuariach śląskich. W programie m. in. Piekary Śląskie, Góra św. Anny, kaplica czaszek w Czermnej, sanktuarium w Wambierzycach, Skalne miasto koło Teplic w Czechach. Pielgrzymka odbędzie się w dniach 1-2 października. Koszt pielgrzymki 150 zł z noclegiem i obiadokolacją. Wstępy do obiektów zwiedzania we własnym zakresie. Wyjazd spod klasztoru o godz. 5.30. Zapisy u p. Józefa Godynia tel. 12 – 282 29 38.

54.jpg

Warto zobaczyć