XXX niedziela zwykła - 26 X 2014

1. Dobiega końca miesiąc październik, zapraszamy na nabożeństwa różańcowe dzisiaj i w dni powszednie o godz. 16.30.

2. We wtorek w liturgii czcimy świętych Apostołów Szymona i Judę Tadeusza. św. Juda Tadeusz to patron naszego przełożonego prowincjalnego. Zachęcamy do modlitwy za niego.

3. W sobotę, 1 listopada, przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Pamiętajmy, że w tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia w Mszy Świętej. Porządek Mszy św. w naszym Sanktuarium jak w niedzielę. W tym dniu nie będzie nieszporów.

4. W niedzielę, 2 listopada, obchodzimy Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. jak w niedzielę. O godz. 16.00 odbędzie się procesja i nabożeństwo na cmentarzu. Początek w kościele. Wierni, którzy w tym dniu nawiedzą pobożnie kościół albo kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące. W czasie nawiedzania należy odmówić „Ojcze nasz” i „Wierzę” oraz wypełnić zwyczajne warunki (wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet powszedniego, spowiedź, Komunia św. i modlitwa w intencjach polecanych przez Ojca Świętego).

5. W dniach 1-8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny, a w inne dni roku cząstkowy. Zachęcamy aby modlić się nie tylko za bliskich nam zmarłych, i prosić o Boże Miłosierdzie dla wszystkich, którzy wciąż jeszcze oczekują wybawienia i oczyszczenia.

6. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Z wdzięczności za trud ich codziennego życia i poświęcenie dla nas, za wszelkie dobro kiedyś od nich otrzymane, zanieśmy im dar modlitwy, a zwłaszcza dar Ofiary Mszy Świętej. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W ich intencji, przez cały listopad, będą ofiarowywane Msze Święte o godz. 6.00, a także odmawiany różaniec z wyczytywaniem imion codziennie o godz. 16.30. Wypominki odczytywane będą także w niedzielę przed każdą Eucharystią. Kartki znajdują się za ławkami przy drzwiach i w kruchcie kościoła.

7. Dziękujemy wszystkim za złożone ofiary na „Papieskie Dzieła Tysiąclecia”, oraz odbudowę ruin naszego pierwszego klasztoru na Górze Karmel.

8. W dniu dzisiejszym kończy spotkania w tym roku punkt informacyjno – konsultacyjny. Wznowi on swoją posługę na wiosnę przyszłego roku. Wszystkim Animatorom Trzeźwości pragniemy wyrazić serdeczną wdzięczność za poświęcony czas, świadectwo wiary i nadziei oraz kompetentną pomoc i poradę.

9. Przed klasztorem odbywa się kiermasz stroików i ikon, którego dochód jest przeznaczony na rehabilitację Grzegorza Bagnowskiego.

10. Zmiana tajemnic różańcowych kół z Czernej odbędzie się wyjątkowo w piątek 31 X po Mszy św. wieczornej.

11. Księgarnia "Karmelitana" z powodu inwentaryzacji będzie nieczynna od 1 do 11 listopada. Prasę katolicką i szkaplerze można będzie nabyć przy furcie klasztornej.

 

 Wszystkim życzymy radosnej niedzieli. Udającym się na groby swoich bliskich bezpiecznej podróży pod opieka wszystkich świętych, oraz bogatej refleksji o przemijaniu.

XXIX Niedziela Zwykła - 19 X 2014

1. Dzisiaj przeżywamy Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna Tydzień Misyjny w Kościele. Modlimy się w intencji misji i misjonarzy zakonnych i świeckich.

2. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.00 na nabożeństwo szkaplerzne. W programie nabożeństwa: litania, procesja (w zależności od pogody), wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec. Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie Bractwa Szkaplerznego.

3. Dzisiejsza składka jest przeznaczona jako pomoc przy renowacji i zabezpieczeniu ruin pierwszego klasztoru karmelitańskiego na Górze Karmel w dolinie Wadi es- Siach.

4. W tym tygodniu patronują nam:

• Jutro - 20 X – św. Jan Kanty - prezbiter; przykład człowieka, któremu udało się połączyć naukę, pracę intelektualną z duszpasterstwem i troską o ubogich.

• We wtorek - 21 X – bł. Jakub Strzemię - franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją .

• We środę - 22 X – św. Jan Paweł, II papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać.

5. Powoli dobiega końca październik, dlatego serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w naszym sanktuarium, w niedziele i dni powszednie o godz. 16.30. Św. Jan Paweł II mówił: Różaniec, to skarb, który trzeba odkryć.

6. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 6.30 do 18.00; z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

7. Zbliża się listopad – miesiąc, poświęcony wszystkim zmarłym. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W intencji ich zbawienia będą ofiarowane Msze święte oraz modlitwa różańcowa.

8. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest czynny w każdą niedzielę w godzinach od 10.00 do 13.00.

9. Zachęcamy do lektury specjalnego numeru Głosu Karmelu, poświęconego w całości św. Teresie od Jezusa, reformatorce zakonu karmelitańskiego, której jubileusz 500 - lecia narodzin obchodzimy. 

Kalendarz liturgiczny

Piątek XXX tygodnia okresu zwykłego

31 października 2014 r.

Sentencja na dziś

Nie sądźmy, a nie będziemy sądzeni. Wszystkich nas oszukuje zewnętrzny cień spraw; stoimy tu na ziemi wobec nieprzeniknionych zagadek, których prawdę zna jedynie sam Stwórca.

(święta Teresa Benedykta od Krzyża)

Czytanie na dziś

16.jpg

Warto zobaczyć