30 lat temu miała miejsce koronacja Matki Bożej Czerneńskiej

Koronacja Obrazu Matki Bożej Czerneńskiej Koronami Papieskimi
17 lipca 1988 r.

Starania i przygotowania do koronacji Brewe Jana Pawła II, zezwalające j. Em. Ks. Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, Arcybiskupowi Krakowskiemu na koronację obrazu Matki Bożej w Czernej. Telegram z okazji koronacji łaskami słynącego obrazu Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej. Koronacyjny akt przysięgi kustosza Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej

Uroczystości koronacyjne zaczęły się już w sobotę, 16 lipca. Mszę św. o godz. 18.00 celebrował ks. abp Jerzy Ablewicz, ordynariusz tarnowski, a pasterkę maryjną, o północy, odprawił o. Eugeniusz Morawski, III definitor generalny naszego zakonu. Przez całą noc trwała adoracja Najświętszego Sakramentu. Kościół był wypełniony wiernymi przybyłymi z bliższych i dalszych stron. Przed samą uroczystością liczba przybyłych wiernych wzrosła do ok. 15 tys. Plac koronacyjny znajdował się na południowym kwadracie klasztoru, obok cmentarza. Zbudowano tam drewniane podium, które obito czerwonym materiałem. Na podium ustawiono ołtarz i zadaszony tron dla obrazu. Cały ogród klasztorny został przygotowany na przyjęcie wiernych. W pobliżu ołtarza umieszczono prowizoryczne ławki.

Procesja liturgiczna na plac koronacyjny wyruszyła z kościoła o godz. 10.30. Uczestniczyło w niej 16 biskupów, na czele z ks. kard. Franciszkiem Macharskim, metropolitą krakowskim, koronatorem. Brali w niej udział także 4 opaci: z Tyńca, Mogiły, Wąchocka i Szczyrzyca, przełożeni generalni i prowincjalni wielu zakonów i zgromadzeń zakonnych w Polsce. Byli też goście zagraniczni — karmelici bosi z RFN, Austrii, Węgier, Jugosławii i Szwecji. Nie zabrakło także przedstawicieli uczelni katolickich: KUL-u, ATK i PAT-u. W procesji szli licznie zgromadzeni księża diecezjalni i zakonni, klerycy, ministranci, dzieci, poczty sztandarowe i wierni. Ozdobny feretron z obrazem był niesiony przez przedstawicieli różnych stanów: zakonników, siostry zakonne, ojców, matki, młodzieńców, dziewczęta, strażaków i górników, zmieniających się kolejno w czasie drogi.

Po dojściu procesji do ołtarza i ustawieniu obrazu na tronie rozpoczęła się uroczysta Msza św. koronacyjna. Na wstępie o. Dominik Wider, prowincjał karmelitów bosych w Polsce, powitał ks. kardynała koronatora, zaproszonych gości i wiernych. Po Ewangelii ks. kardynał odczytał telegram Ojca św. nadesłany na I tę okazję. Następnie ks. kard. Macharski wygłosił kazanie. Po nim o. Benignus Wanat, kustosz czerneńskiego sanktuarium, zwrócił się z prośbą do ks. kardynała koronatora o ukoronowanie cudownego obrazu. Odczytał też breve papieskie, zezwalające ks. kard. Macharskiemu na koronację obrazu. Następnie ks. kardynał ubrał się w kapę koronacyjną królów polskich, przywiezioną na ten czas z Wawelu i zaprosił na współkoronatorów ks. abp Jerzego Ablewicza, ordynariusza tarnowskiego i ks. bpa Mariana Jaworskiego z Lubaczowa. Poświęciwszy korony, nałożył je w milczeniu na głowę Dzieciątka i Matki Bożej. Był to kulminacyjny moment uroczystości, po którym wierni odśpiewali dziękczynne Magnificat. Odezwały się również triumfalne fanfary, wykonane przez orkiestrę górniczą z Czatkowic. Potem o. Kustosz złożył publiczną przysięgę rozszerzania kultu Matki Bożej i strzeżenia koron. Ważnym momentem liturgii eucharystycznej było przygotowanie j darów. Spośród złożonych darów warto wymienić: ornat maryjny od ss. albertynek, kilkanaście tysięcy szkaplerzy — od świeckiej Rodziny karmelitańskiej z Lublina, poważną kwotę pieniężną na fundusz dla samotnych matek wychowujących swe dzieci — od górników. Nasi bracia klerycy, w imieniu zakonu karmelitańskiego, ofiarowali ks. kardynałowi kopię koronowanego obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej, namalowaną na desce przez p. Bożenę Mucha-Sowińską z Krakowa. Na obrazie znajdowała się dedykacja: „Jego Eminencji ks. kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, papieskiemu koronatorowi obrazu Matki Boskiej Szkaplerznej, składają w hołdzie wdzięczni karmelici bosi”.

Po Komunii św. do ołtarza podeszła delegacja matek z bukietami róż, którymi ozdobiły obraz. Odnowiły także akt oddania swoich rodzin Matce Bożej. Na zakończenie o. kustosz podziękował serdecznie ks. kardynałowi i pozostałym uczestnikom Mszy św. koronacyjnej. Po biskupim błogosławieństwie uroczystość zakończono odśpiewaniem „Boże, coś Polskę”. Wierni jeszcze długo śpiewali pieśni i modlili się przed nowo ukoronowanym obrazem Matki Bożej. Po Mszy św. dziękczynnej o godz. 17.00, w uroczystej procesji przeniesiono obraz z powrotem do kościoła i umieszczono go w bocznym ołtarzu Matki Bożej.