Bożonarodzeniowe życzenia od nas Karmelitów Bosych

BÓG STAŁ SIĘ CZŁOWIEKIEM

Drodzy w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Niech nadchodzące Święta Bożego Narodzenia będą dla was czasem pochylenia się nad Tajemnicą, która stanowi serce chrześcijaństwa, że Bóg przyjął nie tylko  ludzkie ciało, ale także całą ludzką naturę. I to nie tylko na czas ziemskiego życia, ale na zawsze.

Kontemplując tajemnicę miłości Boga, który stał się człowiekiem i naszym Bratem życzymy, by świadomość bliskości Boga Człowieka, Jego braterskiej i zbawczej dobroci, były siłą do podejmowania codziennie trudów karmelitańskiego powołania, nawet pośród nocy ciemnych tego życia.

Klękając przy Żłóbku Najświętszego Dzieciątka, polecamy mu wszystkie intencje i potrzeby, prosząc Je o błogosławieństwo na cały nadchodzący rok 2018.

o. Leszek Stańczewski OCD
wraz z braćmi czerneńskiego konwentu

Boże Narodzenie 2017