Bożonarodzeniowe życzenia Prowincjała

On to za sprawą Ducha Świętego
przyjął Ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem
(Credo Nicejsko Konstatynopolitańskie)

Drodzy Bracia, Drogie Siostry,

Pan Bóg pragnie, aby człowiek w zaciszu betlejemskiej nocy poznał Jego umiłowanego, Jednorodzonego Syna, narodzonego dla nas z Maryi Panny. W małym, ubogim Dzieciątku złożonym w żłobie, możemy  ̶̶  dzięki posłanemu nam Duchowi Ojca i Syna  ̶  rozpoznać naszego Pana, Mistrza i Zbawiciela, ukochać Go, odnaleźć w Nim swój największy skarb, źródło i sens życia.

Jest to ten sam Boży Duch, który od wielu już pokoleń inspiruje Świętych Karmelu, a dziś   ̶  w 450 rocznicę Reformy naszego Zakonu  ̶  budzi naszą wdzięczność za to wspaniałe dzieło, którego pod Jego natchnieniem dokonali św. nasza Matka Teresa od Jezusa i św. nasz Ojciec Jan od Krzyża.

Pragniemy więc w rozpoczynającym się, jubileuszowym roku wyśpiewać pieśń wesela naszemu Bogu za wielki dar Karmelu dla nas i całego Kościoła. Chcemy nadal przyzywać pomocy Ducha Świętego, aby  ̶  wśród znaków obecnego czasu  ̶  uzdolniał nas do rozpoznawania Bożych pragnień względem nas i napełniał nas swoją mocą dla odważnego ich podjęcia i wiernego wypełnienia.

Życzę Wam, kochani Siostry i Bracia, aby kontemplacja tajemnicy Narodzenia Syna Bożego zaowocowała w naszych wspólnotach i rodzinach doświadczeniem wzajemnego zaufania, jedności i pokoju. Niech Boża Rodzicielka, Dziewica Maryja, będzie dla nas wszystkich wzorem i inspiracją w odczytywaniu natchnień Ducha, który pragnie ukształtować nas na podobieństwo Słowa Wcielonego, Jej Syna. Niech Boży pokój i błogosławieństwo ogarnie wszystkich Was i wypełni każdy dzień nowego Roku Pańskiego.

Łączę się z Wami w modlitwie przy żłóbku naszego Pana i Zbawiciela

o. Tadeusz Florek OCD
Prowincjał

Boże Narodzenie 2017