Czerneńskim szlakiem karmelitańskim

W sobotę 2 grudnia 2017 r. przy naszym klasztorze pod patronatem Marszałka województwa małopolskiego i klasztoru w Czernej  zostały zorganizowane  przez fundację GEOTYDA zawody – CZERNEŃSKIM SZLAKIEM KARMELITAŃSKIM – impreza plenerowa o charakterze rywalizacji z nagrodami, na trasie ok. 12 km. po miejscach związanych z klasztorem w Czernej.

Mimo zimowej aury do rywalizacji zgłosiły się 4 zespoły z uczestnikami z Pszczyny, Gorenic i Krakowa. Biorący udział oprócz odporności fizycznej i psychicznej, musieli wykazać się umiejętnością podejmowania decyzji, pracy w zespole, czytaniem ze zrozumieniem trudnego tekstu i dobrą kondycją.

Zwyciężyła drużyna Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 z Pszczyny z klasy – „Edukacji dla bezpieczeństwa” –  klasa  mundurowa profilu: policyjnego, pożarniczego, wojskowego pod opieką p. Alicji Chrapkiewicz.