Czuwanie przed uroczystością MB z Góry Karmel

21.00
APEL MARYJNY

21.20
RÓŻANIEC

22.15
KONFERENCJA

23.00
NAŁOŻENIE SZKAPLERZA ODNOWIENIE PRZYMIERZA SZKAPLERZA

23.30
PRZERWA

24.00
EUCHARYSTIA

1.30
AGAPA

2.15
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

3.15
UWIELBIENIE TRÓJJEDYNEGO W PRZECZYSTEJ (KONCERT MARYJNY)

4.00
GODZINA CZYTAŃ

5.00
JUTRZNIA
ZASŁONIĘCIE OBRAZU MATKI BOŻEJ