Dzień życia Konsekrowanego w Czernej

2 lutego obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego. Wspominamy wydarzenie ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w świątyni jerozolimskiej. W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej. 2 lutego to zarazem Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez papieża Jana Pawła II w roku 1997.

W Czernej w klasztorze karmelitów bosych dzień ten był świętowany bardzo uroczyście. Na każdej Mszy św. miało miejsce poświęcenie gromnic. A wieczorem spotkały się osoby konsekrowane z całego krzeszowickiego dekanatu:  siostry Szarytki z Tenczynka i Krzeszowic – Nowej Wsi, siostry Duszy Chrystusowej z Siedlca, Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Czernej, członkinie Świeckiego Instytutu „Elianum’, Misjonarze św. Wincentego a Paulo i Karmelici Bosi. Najważniejszym punktem spotkania była Eucharystia, której przewodniczył o. Leszek Stańczewski – kustosz sanktuarium, a kazanie wygłosił o. Rafał Prusko. W czasie Mszy część obecnych odnowiła swoje śluby zakonne, potwierdzając jeszcze raz pragnienie poświęcenia swego życia na służbę Bogu. Świętowanie zakończyła wspólna agapa w restauracji klasztornej.