JUBILEUSZ 100-LECIA ZAŁOŻENIA SIÓSTR KARRMELITANEK DZIECIĄTKA JEZUS

W sobotę, 20 listopada, w liturgiczną uroczystość św. Rafała Kalinowskiego w naszym sanktuarium odbędą się uroczyste obchody jubileuszu 100-lecia założenia Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Pamiętajmy w modlitwie o naszych Siostrach, szczególnie tych, które posługują i modlą się w Czernej.