Listopadowe Zaduszki

Zbliża się listopad, miesiąc poświęcony modlitwie za naszych zmarłych.  Modlitwa za spokój dusz zmarłych – jak twierdzą świadkowie wiary – świadczy w wysokim stopniu o duchu wiary i miłości chrześcijańskiej osób modlących się. Wszelkie interesy i wyrachowania ziemskie są już tu wykluczone i modlący się za zmarłych pełnią bardzo bezinteresowną funkcję pomagania duszom, które nie zadośćuczyniły jeszcze sprawiedliwości Bożej w tym procesie oczyszczenia się, co i zbliżyć je mają do nieskończonego szczęścia wiecznego, i wzmóc Bożą chwałę z chwilą, gdy się wyzwolą z czyśćca. Jest to zatem obowiązek nadprzyrodzonej solidarności, wynikający z jedności mistycznego ciała Chrystusowego, którego jesteśmy wszyscy członkami, czy to tutaj na ziemi, czy w czyśćcu, czy wreszcie w niebie.

Przy furcie klasztornej lub poprzez pocztę można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. Kartki ze specjalnym okolicznościowym listem można wziąć przy wejściu do kościoła. W intencji zmarłych przez cały listopad będą ofiarowane Msze święte w dzień powszedni o godz. 6.30 przed łaskami słynącym obrazem Matki Bożej Szkaplerznej, a w niedzielę o godz. 6.00 oraz modlitwa różańcowa z wyczytywaniem imion zmarłych o godz. 17.30, a w niedziele o 16.30.