Minister kultury prof. Piotr Gliński w Czernej

Minister kultury prof. Piotr Gliński zwiedził Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej 18.08.2023

„Unikalne budownictwo sakralne stanowi ok. 26 % zabytków w Polsce. Wartość artystyczna tych obiektów jest niezwykle wysoka, dlatego inwestujemy w ich renowację. W ciągu ostatnich lat w Klasztorze w Czernej zrealizowaliśmy kilka ważnych projektów konserwatorskich” – powiedział dziś minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński podczas wizyty w Klasztorze Karmelitów Bosych w Czernej. Obiekt jest wspierany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”. Łączne dofinansowanie dla Klasztoru w latach 2022-2023 wyniosło prawie 1,8 mln zł.

Szef resortu kultury prof. Piotr Gliński wraz z ministrem infrastruktury Andrzejem Adamczykiem odwiedził również zabytkowy Kościół św. Marcina z Tours w Krzeszowicach, który również uzyskał wsparcie MKiDN.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego zwrócił uwagę, że inwestowanie w renowację zabytków sakralnych jest niezbędnym działaniem, które ma na celu uratowanie ich przed dewastacją, spowodowaną upływem czasu.

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej jest przepięknym założeniem z nietypowym kościołem. Początkowo był przeznaczony tylko dla zakonników. Od początku XIX wieku ten kościół służy wszystkim wiernym. Cieszę się, że mogliśmy sfinansować prace konserwatorskie w Klasztorze, ponieważ dzięki nim mamy kolejny przepiękny zabytek, który mogą zwiedzać turyści – mówił prof. Piotr Gliński podczas wizyty w Klasztorze w Czernej.

Klasztor w Czernej jest jedynym w Polsce obiektem tego typu związanym z regułą karmelitów bosych, którzy przybyli do naszego kraju na początku XVII w. Niedługo potem w 1629 r. wojewodzina krakowska – Agnieszka z Tęczyńskich Firlejowa ufundowała dla nich kościół i klasztor w Czernej, a także podarowała im pobliskie łomy dębnickiego marmuru (1631 r.). Do 1797 r. klasztor spełniał funkcję eremu.

Doskonale zachowany zabytek (założenie wczesnobarokowe) z bogatym wyposażeniem wnętrz, jest czynnym sanktuarium pielgrzymkowym dostępnym dla zwiedzających. W głównym ołtarzu kościoła pw. św. Eliasza w Czernej (wykonanym w warsztacie włoskich artystów Bartłomieja Stopano i Szymona Spadi w Dębniku) znajduje się obraz przedstawiający Anioła karmiącego św. Eliasza na puszczy z 1640 roku, namalowany przez Tomasza Dolabellę – nadwornego malarza króla Władysława IV. W ołtarzu bocznym umieszczony jest natomiast słynący łaskami obraz Matki Boskiej Szkaplerznej z XVII wieku. Przed obrazem modlili się m.in. powstańcy styczniowi.

Mury otaczające założenie o długości 4 km, powstawały do lat 70. XVII w. Rozległe tereny (powierzchnia 80 ha) zagospodarowywano stopniowo do końca XVII w., poprzez wznoszenie kaplic, pustelni oraz łączenie zespołów gospodarczych systemem dróg i mostem.

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej jest wspierany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Ochrona zabytków”. Łączne dofinansowanie dla Klasztoru w latach 2022-2023 wyniosło prawie 1,8 mln zł. Środki zostały przeznaczone m.in. na izolację fundamentów oraz I i II etap prac konserwatorskich elewacji.

Za: MKiDN