NABOŻEŃSTWO MARYJNE – 8 V 2022

W Niedzielę Dobrego Pasterza – 8 maja, zwaną „niedzielą powołaniową”, Karmelitański Ośrodek Powołaniowy wraz z nowicjatem zapraszają na nabożeństwo maryjne na godz. 16.