Obłóczyny

W dniu 15 września 2017 roku o godz. 14:00 w czerneńskim klasztorze Ojców Karmelitów Bosych odbyły się obłóczyny siedmiu braci postulantów. Uroczystości przewodniczył o. Prowincjał Tadeusz Florek OCD, który wygłosił okolicznościowe kazanie. Na uroczystość przybyli bracia i ojcowie z klasztorów w Polsce, na Słowacji i na Ukrainie.

Bracia postulanci otrzymali imiona zakonne wraz z predykatami:

  • br. Stefan od Krzyża,
  • br. Michał Maria od Ducha Świętego,
  • br Matúš Maria od św. Jana Bosko,
  • br. Łukasz od Zmartwychwstania,
  • br. Łukasz Szymon od Jezusa,
  • br. Sylwester Maria od Jezusa Miłosiernego,
  • br. Paweł Franciszek od Ducha Świętego.

Obrzędem obłóczyn bracia rozpoczęli swój nowicjat, który zakończą w przyszłym roku złożeniem pierwszych ślubów zakonnych.