Peregrynacja kopii obrazu MB SZKAPLERZNEJ z okazji 30-tej rocznicy koronacji

JAK PRZYJĄĆ MATKĘ BOŻĄ W NASZYCH DOMACH?

 1. Wypada przed przyjęciem obrazu przystąpić do sakramentu pokuty
 2. Obraz przebywa 24 godziny w każdej rodzinie, która pragnie go przyjąć
 3. Przejęcie Obrazu od jednej rodziny do drugiej odbywa się zasadniczo każdego dnia o godz. 18.00, (można jednak ustalić z sąsiadem inną stosowniejsza godzinę przeniesienia obrazu).
 4. Wraz z Obrazem przekazywane teksty modlitw, które mogą być pomocą we właściwym przeżyciu czasu Nawiedzenia.
 5. Swoje przeżycia w czasie przyjęcia Obrazu można odnotować w kronice peregrynacji.
 6. W czasie Nawiedzenia niech towarzyszy nam ufna modlitwa do Matki Bożej. Poniżej zamieszczamy proponowany układ modlitw podczas Nawiedzenia.
 7. Przyjęcie Obrazu nie jest związane z żadnymi zobowiązaniami pieniężnymi, lecz jest wyrazem wiary.
 8. W każdą sobotę o godz. 17.00 (w okresie letnim o godz. 18.00) będzie sprawowana Msza św. w intencji rodzin z Czernej, które przyjęły Obraz w ostatnim tygodniu. Wszystkie te rodziny zapraszamy do udziału we wspólnej modlitwie.

PROPONOWANY PRZEBIEG NAWIEDZENIA

 Wniesienie Obrazu do domu

 1. Wniesienie Obrazu do domu i ustawienie w przygotowanym miejscu: stół nakrytym białym obrusem, dwie świece, może być gromnica, kwiaty, kropidło i woda święcona, którą matka lub ojciec pokropi wszystkich zebranych
 2. Przywitanie Obrazu – śpiew Apelu Jasnogórskiego lub modlitwa Pod Twoją obronę
 3. Odczytanie Ewangelii o nawiedzeniu św. Elżbiety (Łk 1,39-56)
 4. Odmówienie Składu Apostolskiego (wyznanie wiary)
 5. Akt zawierzenia rodziny Matce Bożej

Wieczorny pacierz przy Obrazie

 1. Wieczorny pacierz całej rodziny
 2. Litania do MB Szkaplerznej, śpiew pieśni Maryjnych lub odtworzenie pieśni z płyty

Apel Jasnogórski o godz. 21.00

 1. Wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego
 2. Można też skorzystać z medialnego przekazu Apelu Jasnogórskiego (Radio Maryja, Radio Jasna Góra lub TV TRWAM). Zachęcamy, aby włączyć się do śpiewu Apelu i wysłuchać towarzyszące mu rozważania
 3. Jeśli jest taka możliwość można przy obrazie czuwać cała noc na zmianę.

Pacierz poranny

Wspólna modlitwa domowników na rozpoczęcie dnia: Znak Krzyża, Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski.

Modlitwy w ciągu dnia

 1. Zachęcamy, aby pozostający w domu w dowolnym dla siebie czasie zaśpiewali Godzinki i/lub odmówili różaniec
 2. Powracający ze szkoły / pracy odmawiają krótką modlitwę sami lub wspólnie przed Obrazem
 3. O godz. 15.00 odmawiamy Koronkę Do Miłosierdzia Bożego

Modlitwa przed przekazaniem obrazu następnej rodzinie

 1. Litania do Matki Boskiej Częstochowskiej
 2. Ze śpiewem pieśni Maryjnej wynosimy obraz z domu by przekazać Go następnej rodzinie, zamiast pieśni można odmawiać część radosną różańca świętego lub nieść obraz w ciszy.
 3. Witamy się z sąsiadami chrześcijańskim pozdrowieniem „Niech będzie Pochwalony Jezus Chrystus…” i przekazujemy Obraz Matki Bożej.

MATKO BOŻA SZKAPLERZNA Z CZERNEJ MÓDL SIĘ ZA NAMI!