Pielgrzymka Ludzi Pracy do Czernej

W dniu 20 stycznia 2019 r. przybyła do naszego sanktuarium, do relikwii św. Rafała Kalinowskiego pielgrzymka Ludzi Pracy z Nowej Huty. Pielgrzymi dotarli już po raz 36, a pielgrzymują zawsze w okolicy rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

Pielgrzymce przewodniczył jako delegat ks. abpa krakowskiego Marka Jędraszewskiego, ks. Władysław Palmowski duszpasterz Ludzi Pracy Archidiecezji Krakowskiej. Wśród pielgrzymów znalazło się wielu członków “Solidarności” i organizacji patriotycznych, w tym Zbigniew Ferczyk (pomysłodawca pielgrzymki), Władysław Kielian przewodniczący Komisji Robotniczej Hutniczej “Solidarności” w Nowej Hucie, Marek Zawalski, Grzegorz Kowalski i inni.

Mszy św. przewodniczył kustosz sanktuarium o. Leszek Stańczewski, a kazanie wygłosił ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski związany w nowohucka “Solidarnością” od czasów Stanu Wojennego.  Oprawę muzyczną zapewnił chór “AKORD” z Krzeszowic. Przybyło także siedem pocztów sztandarowych, w tym poczet FUNDACJA IM. BRATA ALBERTA.

Po Mszy św. zgromadzeni przeszli się do kaplicy św. Rafała Kalinowskiego, gdzie złożyli wiązanki kwiatów, a następnie procesjonalnie na cmentarz przy śpiewie pieśni patriotycznych. Po oficjalnej części uroczystości wszyscy udali się do Domu Pielgrzyma na śpiewanie kolęd i wspólny posiłek, który zakończył pielgrzymkę.

o. Leszek Stańczewski OCD