Pierwsza profesja zakonna

12 września 2020 roku w naszym klasztorze w Czernej pięciu braci nowicjuszy złożyło swoje pierwsze śluby zakonne:

  • br. Piotr od Serca Maryi i Miłosierdzia Bożego,
  • br. Paweł Maria od św. Józefa,
  • br. Mateusz Maria od Miłości Chrystusowej,
  • br. Michał Maria od Miłości Bożej,
  • br. Filip Eliasz od Miłującej Obecności.

Mszy św. przewodniczył ojciec prowincjał Piotr Jackowski OCD, na którego ręce bracia złożyli profesję. W uroczystości wzięli udział: najbliższa rodzina braci, księża z ich rodzinnych parafii, współbracia w powołaniu karmelitańskim przybyli z kilku klasztorów naszej Karkowskiej Prowincji oraz przyjaciele.

Ojciec Prowincjał w okolicznościowym kazaniu zwrócił się do składających pierwsze śluby:

W swoim życiu być może nie raz otrzymacie takie pytanie i to nie tylko od innych ludzi, ale i może samych siebie pytać będziecie: “co ja tu robię?” I wówczas udzielić odpowiedzi nie zawsze będzie łatwo. Pewną pomoc znajdujemy we fragmencie 1 Księgi Królewskiej. Widzimy tam Eliasza, który po spotkaniu z Panem opowiada o żarliwości, zawodzie i strachu. Tak naprawdę tylko po spotkaniu z Panem i jego dobrocią możemy stanąć w prawdzie i dać odpowiedź. Co Ty tu robisz? Idę za Tobą Panie. Chcę oddać się Tobie przez trzy śluby, które obejmują mnie całego – posłuszeństwo, ubóstwo, czystość.

Wraz z pierwszymi ślubami, bracia nowicjusze zakończyli swój roczny nowicjat. Przed nimi tydzień wypoczynku w gronie rodzinnym, a następnie wyjazd do klasztoru w Krakowie, gdzie rozpoczną sześcioletnie studia filozoficzno-teologiczne. Braciom życzymy wytrwałości w powołaniu i entuzjazmu w kroczeniu za Jezusem czystym, ubogim i posłusznym.