POMOC DLA NASZYCH KARMELITAŃSKICH WSPÓLNOT I PARAFII NA UKRAINIE

  1. W Środę Popielcową oraz w przyszłą niedzielę – pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, odbędzie się zbiórka pieniędzy na pomoc naszym współbraciom i współsiostrom na Ukrainie oraz parafiom karmelitańskim w Kijowie i Berdyczowie.
  1. Natomiast pieniądze, które ofiarujecie w kruchcie na ubogich, od dzisiaj będziemy przekazywać na wsparcie naszych parafii karmelitańskich na Ukrainie.