Poświęcenie Muzeum Misyjnego w Czernej

W uroczystość Matki Bożej Szkaplerznej 16 lipca 2018 r. w Czernej w pomieszczeniach Domu Pielgrzyma poświęcono nowo otwarte Muzeum Misyjne. Poświęcenia dokonał bp Kazimierz Górny z Rzeszowa. Celebransowi towarzyszyli również prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Karmelitów Bosych o. Tadeusz Florek OCD i kustosz sanktuarium o. Leszek Stańczewski OCD. Obecni byli również  misjonarze pracujący długie lata w Afryce o. Sylwan Zieliński OCD, o. Kamil Ratajczak OCD i br. Ryszard Żak OCD.

Muzeum ma charakter narracyjny. Jest nie tylko zbiorem eksponatów przywiezionych z Afryki, ale w sposób nowoczesny opowiada o prawie pięćdziesięcioletniej pracy duszpasterskiej polskich misjonarzy – karmelitów bosych w Rwandzie i Burundi. Multimedia i wystawa przybliżają nam historię misji polskich karmelitów w Afryce, ukazują misyjny trud, a także warunki życia codziennego naszych ojców i miejscowej ludności. W muzeum można również posłuchać  muzyki i pieśni w języku kirundi i kiniarwanda, a także wypowiedzi karmelitów o ich pracy.

Muzeum jest udostępnione do zwiedzania codziennie w godz. 9.00 – 17.00 (soboty i niedziele do godz. 19.00). Zwiedzanie jest bezpłatne.  Dobrowolną ofiarę na misje karmelitańskie można złożyć do skarbonki przy wyjściu z muzeum.

o. Leszek Stańczewski OCD