SPOTKANIE OPŁATKOWE – 6 I 2023, godz. 14.15

Sołtys i Rada Sołecka, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Czerna, OSP Czerna, Koło Gospodyń Wiejskich w Czernej, Szkoła Podstawowa w Czernej oraz Rada Rodziców, a także klasztor Karmelitów Bosych w Czernej, serdecznie zapraszają mieszkańców i przyjaciół wsi Czerna na spotkanie opłatkowe, które rozpocznie się dnia 6 stycznia o godz. 14.15 w Domu Pielgrzyma przy klasztorze karmelitów bosych.