Święcenia diakonatu br. Piotr od Boga Stworzyciela

2 marca 2019 roku o godz. 11.00 u stóp Matki Bożej w Czernej odbyły się święcenia diakonatu brata Piotra od Boga Stworzyciela (Zerzuchy). Mszy przewodniczył i święceń diakonatu udzielił bp. Damian Muskus OFM. Wśród zebranych gości obecna była rodzina br. Piotra, parafianie z rodzinnej parafii Świętochłowice, ojciec prowincjał Tadeusz Florek oraz  bracia i siostry w Karmelu

Ksiądz biskup w homilii nawiązał do “ziarna”, które wrzucone w glebę obumierając przynosi plon obfity. Szczególnym momentem było wspólne wzywanie wstawiennictwa Wszystkich Świętych, którzy w niebie wyśpiewują chwałę Najwyższemu, aby umacniali naszego brata, który przyjmuje święcenia diakonatu

Oprawę muzyczną uświetnił chór parafialny z Tenczynka. Po uroczystej Eucharystii udaliśmy się na wspólny obiad do restauracji Domu Pielgrzyma, aby dalej świętować wyjątkowe wydarzenie. Wdzięczni Bogu za dar nowego diakona, życzymy bratu Piotrowi wzrastania w relacji miłości do Boga i Chrystusa oraz opieki Matki Bożej z Góry Karmel.

br. Wojciech Gądek