Złoty jubileusz profesji zakonnej

26 lipca w Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej dwóch karmelitów bosych o. Romuald Wilk (Prowincja Krakowska) i o. Szymon Plewa (Prowincja Warszawska) świętowali złoty jubileusz profesji zakonnej. Licznie przybyły rodziny jubilatów, przyjaciele oraz współbracia w powołaniu karmelitańskim. Mszy Świętej przewodniczył o. Tadeusz Florek, prowincjał Prowincji Karkowskiej, natomiast  prowincjał Prowincji Warszawskiej o. Jan Malicki przesłał Jubilatom list z życzeniami, który odczytano.

Okolicznościową homilię wygłosił o. Szczepan Praśkiewicz wieloletni prowincjał Prowincji Krakowskiej, a obecnie konsultor Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Oparł on swoje rozważania na słowach św. Pawła skierowanych do Tymoteusza: „wiem, komu uwierzyłem, i pewien jestem, że mocen jest ustrzec mój depozyt aż do owego dnia!” (2Tm 1,12). Słowa te wyrażają dziękczynienie jakie Jubilaci dziś kierują do Pana Boga za dar powołania zakonnego. Idąc za zachętą św. Jana Pawła II, by świętując jubileusz „przypatrzeć się całej przebytej drodze, by jaśniej uświadomić sobie pełne dobroci i miłości działanie Boga w naszym życiu i podziękować za nie”, Kaznodzieja przypomniał przebytą drogę powołania zakonnego i kapłańskiego Jubilatów. Na zakończenie kaznodzieja życzył o. Romualdowi i Szymonowi dalszej owocnej współpracy z łaską oraz rozważania pełnego dobroci i miłości działania Boga w ich życiu.

Jubilaci podobnie jak pół wieku temu publicznie prosili Pana Boga i Kościół: o miłosierdzie Boże, o ubóstwo zakonne, o towarzystwo braci” oraz „o łaskę odnowionej gorliwości w postępowaniu za Jezusem i Jego Matką na drodze ewangelicznej doskonałości”. Ponowili również śluby czystości ubóstwa i posłuszeństwa. Pod koniec Mszy Świętej O. Prowincjał złożył Jubilatom życzenia i przekazał papieskie błogosławieństwa. Swoje życzenia złożyli także licznie przybyli mieszkańcy parafii w Zawoi-Zakamień, gdzie przed laty posługiwał o. Romuald. Wreszcie na koniec głos zabrali sami Jubilaci dziękując Bogu za dar życia i powołania zakonnego, a ludziom których spotkali na drodze powołania za wszelkie dobro. O. Szymon wyraził swoje uczucia cytując napis z pewnego obrazka jubileuszowego: „Nie wiem Panie Boże czy jesteś ze mnie zadowolony. Ja jestem zadowolony z Ciebie.”

Po Mszy świętej Jubilacji i goście udali się na obiad w restauracji Domu Pielgrzyma.

o. Piotr Karauda OCD