Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie

Drodzy Przyjaciele i Dobroczyńcy klasztoru i sanktuarium!

A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, postępowała przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Mt 2, 9

W okresie Bożego Narodzenie zapalamy na dekoracjach wiele kolorowych świateł. Cieszą one ludzkie oko, ale nie są najważniejsze. Pierwszoplanową rolę odgrywa gwiazda betlejemska, którą Bóg Ojciec zapala na firmamencie ludzkości. Prowadzi ona wszystkich ludzi prawego serca do stajenki betlejemskiej, gdzie Jego Syn uniżył się z miłości do człowieka. Ojciec pragnie, byśmy od Niego uczyli się skromności, cierpliwości i ubóstwa, czyli postaw decydujących o prawdziwej wielkości ludzkiego serca. O tej pięknej prawdzie opowiada popularna kolęda: „O gwiazdo betlejemska, zaświeć na niebie mym. Tak szukam Cię wśród nocy, tęsknię za światłem twym. Zaprowadź do stajenki, leży tam Boży Syn, Bóg-Człowiek z Panny świętej, dany na okup win”.

Gwiazda betlejemska zapala się w nas, gdy się modlimy, gdy czytamy Pismo Święte, gdy się spowiadamy, a przede wszystkim, gdy przyjmujemy Chrystusa w Komunii świętej. Modlitwa stawia nas w obecności Ojca świateł, lektura Ksiąg Świętych ubogaca nas cenną mądrością Ducha Świętego, a sakrament miłosierdzia oczyszcza drogę, po której przychodzi do nas narodzony w Betlejem Syn Ojca – Światłość ze Światłości, w którym wszystkie skarby mądrości i wiedzy są ukryte (Kol 2, 3).

Dzieląc z Wami radość rodzinnych świąt pragniemy podziękować za okazywaną nam życzliwość, za wszelką duchową i materialną pomoc, a zwłaszcza za wszelkie ofiary. Zapewniamy o naszej modlitwie przed cudownym wizerunkiem Matki Bożej Szkaplerznej, której powierzamy Wasze troski i radości.

Życzymy ufności, nadziei, radości i pogody ducha, pojednania, zdrowia i wszelkiego dobra. Niech Dziecię Jezus obdarza swoim błogosławieństwem nasze rodziny i całą Ojczyznę teraz i w Nowym 2024 Roku !

Wspólnota karmelitów bosych z Czernej