13 Karmelitańskie Spotkanie Młodych w Czernej

Czerna 27-30 lipca 2017