35 Pielgrzymka Ludzi Pracy do grobu św. Rafała Kalinowskiego

Czerna 21 stycznia 2018

fot. Jacek Maria Stokłosa