14 KDM – TEMAT: Walka o pokój serca

Nie każdy stan wewnętrznego pokoju ma znamiona Boga. „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję” (J 14, 27) – Jezus był świadom, że również świat, szatan i cielesność potrafią osnuć człowieka poczuciem pokoju. W tym roku, podczas 14 KDM-u będziemy demaskowali fałszywe pokoje pochodzące od owych trzech nieprzyjaciół. Naznaczony cel nie będzie czysto teoretyczny. Nie chodzi przecież tylko o zdobycie wiedzy czy większą samoświadomości. Celem jest przemiana życia, wyzbycie się tego, co wprowadza w codzienność tylko iluzję pokoju, ulotną błogość. Celem jest nade wszystko doświadczenie bliskości Boga, podjęcie konkretnych decyzji powrotu do Niego, zerwanie pęt grzechu i rezygnacja z życiowych kompromisów, aby w wolne serce przyjąć Chrystusowy pokój – jedyny, który prawdziwie syci.

Zapraszamy wszystkich młodych (17-35 lat), którzy tęsknią za doświadczeniem pokoju serca i pragną doświadczyć bliskości Boga. Zgłoszenia na www.kdmczerna.pl

o. Jakub Przybylski OCD