29 Niedziela Zwykła – 20 X 2019

Jezus

1. Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Czernej informuje, iż woda z ujęcia szkoły nie nadaje się do spożycia przez ludzi, gdyż jest skażona bakteriami Coli. Nie może być spożywana, używana do mycia produktów spożywczych, mycia. Można ja wykorzystać tylko do celów sanitarnych tj do spłukiwania toalet. W związku z tym wstrzymane jest wydawanie posiłków w stołówce szkolnej. Powyższa informacja obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

2. Rozpoczęliśmy dzisiaj w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Przypomnijmy, że został on ogłoszony przez papieża Franciszka dla uczczenia 100. rocznicy ukazania się misyjnej encykliki „Maximum illud” papieża Benedykta XV. Dla całego Kościoła ma to być czas zdecydowanego ożywienia naszego zapału do tego, by dzielić się wiarą i Chrystusem. Kazania o tematyce misyjne głosi o. Paweł Urbańczyk, który pracował na misjach w Afryce.

3. Zapraszamy dzisiaj o godz. 16.00 na nabożeństwo szkaplerzne. W programie nabożeństwa: litania, procesja (w zależności od pogody), wystawienie Najświętszego Sakramentu, różaniec Po nabożeństwie odbędzie się spotkanie Bractwa Szkaplerznego.

3. Powoli dobiega końca październik, dlatego serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy różańcowej w naszym sanktuarium, w niedziele i dni powszednie o godz. 16.30.

4. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 6.30 do 18.00; z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

5. Zbliża się listopad – miesiąc, poświęcony wszystkim zmarłym. Na furcie klasztornej można składać kartki wypominkowe z imionami zmarłych. W intencji ich zbawienia będą ofiarowane Msze święte oraz modlitwa różańcowa.

6. Przy furcie klasztornej działa punkt informacyjno – konsultacyjny dla osób i rodzin z problemami uzależnień. Punkt jest będzie czynny do ostatniej niedzieli października, w godzinach od 10.00 do 13.00.

7. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Pragi do Praskiego Dzieciątka Jezus, w dniach 9/10/11 listopada 2019 r. W programie pielgrzymki m. in.: Góra św. Anny, Panorama Racławicka we Wrocławiu, Hradczany, Złota Uliczka, Sanktuarium Praskiego Dzieciątka, Zamek Książ. Koszt pielgrzymki – 580 zł. Zapisy na furcie klasztornej. Pielgrzymkę rozpoczniemy Mszą św. o godz. 6.00 w naszym kościele w Czernej i po niej udajemy się w drogę.


W tym tygodniu patronują nam:

21 X – bł. Jakub Strzemię – franciszkanin, biskup; pochodził ze wschodnich kresów Polski i tam też w 1391 roku został biskupem w Haliczu, nowo erygowanej diecezji, gdzie gorliwie zajął się jej organizacją .

22 X – św. Jan Paweł II, papież, którego większości z nas nie trzeba przypominać.