30 Niedziela Zwykła – 27 X 2019

1. Zapraszamy dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 na koncert pieśni maryjnych chóru z Filipowic.

2. W piątek, 1 listopada, w uroczystość Wszystkich Świętych, chcemy oddać cześć wyznawcom Chrystusa, którzy po dobrym i uczciwym życiu osiągnęli wieczne z Nim zjednoczenie w Jego królestwie. Msze Święte w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Restauracja, księgarnia i muzea będą w tym dniu zamknięte.

3. W sobotę, 2 listopada, obchodzimy wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Modlimy się w tym dniu za tych, którzy nas poprzedzili w drodze do wieczności. Dodatkowa Msza św. z procesją na przyklasztorny cmentarz będzie o godz. 10.00. Wierni, którzy w tym dniu nawiedzą pobożnie kościół albo kaplicę mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za dusze w czyśćcu cierpiące.

4. W dniach 1-8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę w intencji zmarłych można uzyskać odpust zupełny, a w inne dni roku cząstkowy.

5. W listopadzie w sposób szczególny pamiętamy o naszych zmarłych. Na furcie klasztornej można składać kartki wspominkowe z imionami zmarłych. W ich intencji, przez cały listopad, będą ofiarowywane Msze święte o godz. 6.30, a także odmawiany różaniec z wyczytywaniem imion w niedziele i dni powszednie o godz. 16.20. Wypominki odczytywane będą także w niedzielę przed każdą Eucharystią.

6. W sobotę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o godz. 6.30.

7. Księgarnia Karmelitana z powodu inwentaryzacji będzie nieczynna od 28 X do 8 XI. Szkaplerze i przewodniki są do nabycia na furcie.

8. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Pragi do Praskiego Dzieciątka Jezus, w dniach 9/10/11 listopada 2019 r. W programie pielgrzymki m. in.: Góra św. Anny, Panorama Racławicka we Wrocławiu, Hradczany, Złota Uliczka, Sanktuarium Praskiego Dzieciątka, Zamek Książ. Koszt pielgrzymki – 580 zł. Zapisy na furcie klasztornej. Pielgrzymkę rozpoczniemy Mszą św. o godz. 6.00 w naszym kościele w Czernej i po niej udajemy się w drogę.

9. Jutro wspominamy św. Apostołów – św. Szymona i św. Judę Tadeusza.

10. Prosimy o nie pozostawianie zapalonych zniczy na Drodze Krzyżowej.

11. Zapraszamy chętną młodzież męską i mężczyzn do służenia na Mszach św. o godz. 13.00 i 17.00.

12. Ogłoszenia ks. proboszcza parafii Nowa GóraMsza św. na cmentarzu w Nowej Górze – 1 XI o godz. 14.30, a o godz. 19.00 tamże różaniec prowadzony przez młodzież parafii. W ten dzień członkowie Rady Parafialnej i Grupy Charytatywnej będą kwestować na rzecz powiększenia cmentarza i i wpłacenia należności za nowy parking na 200 samochodów. Na parkingu będą oznaczone miejsca na których należy parkować. Proszę o podporządkowanie się ustawionym znakom oraz strażakom, którzy będą pomagali w parkowaniu. Wszystkim ofiarodawcom ks. proboszcz składa Bóg zapłać i informuje, iż za wyznaczenie miejsc do parkowania parafia jest zobowiązana uiścić jeszcze kwotę 20 tys. zł. W sobotę w dzień Wspomnienia Wszystkich Zmarłych Msze św. w kościele w Nowej Górze o godz. 6.30, 9.00 i 17.00.