35 Pielgrzymka Ludzi Pracy do grobu św. Rafała Kalinowskiego

W dniu 21 stycznia 2018 r. odbyła się doroczna 35 Pielgrzymka Ludzi Pracy do grobu św. Rafała Kalinowskiego w sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej k. Krakowa. Z tej okazji, w setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę w 1918 roku, dla uczczenia 35 pielgrzymek, ich organizatorzy i uczestnicy wmurowali tablicę pamiątkową w kaplicy św. Rafała, która została odsłonięta. Na tablicy znalazły się jakże aktualne słowa św. Jana Pawła II „Solidarność to znaczy razem”.

Pielgrzymki stały się okazją duchowego umocnienia hutników oraz środowisk zawodowych, solidarnościowych i patriotycznych z Krakowa i Małopolski. Eucharystii przewodniczył przeor klasztoru o. Leszek Stańczewski OCD. Słowo Boże wygłosił ks. Tadeusz Izakowicz-Zaleski, który nawiązując do wszystkich powstań, a także konfederacji barskiej, której 250-lecie w tym roku przypada, ukazał wartość głównego hasła Polski „Bóg honor Ojczyzna”, które łączyć winno wszelkie grupy i być ponad własnym egoizmem czy stronniczością partii oraz ukazał konieczność przekazania tej pamięci narodowej następnemu pokoleniu. Przypomniał powtarzane przez wieki słowa pieśni konfederatów barskich Juliusza Słowackiego „Nigdy z królami nie będziem w aljansach, nigdy przed mocą nie ugniemy szyi; bo u Chrystusa my na ordynansach — słudzy Maryi!”