6 Niedziela Zwykła – 11 II 2018

1. Dzisiaj w 6 niedzielę zwykłą z okazji wspomnienia Matki Bożej z Lourdes, obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Zapraszamy wszystkich chorych i osoby w podeszłym wieku na Mszę św. o godz. 9.00 i o godz.17.00. Podczas tych Mszy św. będzie możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Prosimy o umożliwienie przybycia tym osobom do świątyni.

2. W ostatnich dniach karnawału Kościół w Polsce rozpoczyna Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Zachęcamy do modlitwy celem wspierania osób pragnących wyzwolenia się z nałogu, bo alkoholizm to wciąż problem wielu osób i rodzin.

3. Najbliższa środa – to Środa Popielcowa, rozpoczynająca okres Wielkiego Postu. Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy ma służyć naszemu nawróceniu, i przygotować nasze serca na owocne przeżycie świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

4. Właściwemu przeżyciu tego czasu służą również tradycyjne wielkopostne nabożeństwa (za udział w których możemy uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami):

* Gorzkie Żale z kazanie pasyjnym – w niedziele o godz. 16.00.

* Droga Krzyżowa – w piątki o godz. 16.30 oraz w niedziele o 15.30.

5. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, a więc co do ilości spożywanych pokarmów, jak i powstrzymanie się od spożywania pokarmów mięsnych. Tego dnia poświęcamy popiół i nakładamy go na głowy jako znak ku nawróceniu i pokucie za nasze grzechy. Msze święte jak w dzień powszedni z dodatkową Eucharystią o godz. 10.00. Po Mszy św. o godz. 17.00 odmówimy modlitwy kolejnego dnia nowenny do św. Józefa.

6. Przypominamy, że wszystkich katolików od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki roku (z wyjątkiem uroczystości liturgicznych) oraz w Popielec. Ponadto katolicy pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia zobowiązani są do postu ograniczającego się do jednego posiłku do syta i dwóch lekkich w ciągu dnia w Popielec i w Wielki Piątek. Post jest wyrazem zjednoczenia z cierpiącym Zbawicielem oraz środkiem do wewnętrznego oczyszczenia.

7. Od środy Popielcowej do 1 Niedzieli Wielkiego Postu przypadają kwartalne Dni modlitw o ducha pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą współpracą z Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania od nowa”.

8. Od Środy Popielcowej rozpoczyna się okres obowiązkowej spowiedzi wielkanocnej. Sakrament pokuty i pojednania jest sprawowany codziennie od godz. 6.30 do 17.30; z przerwą w niedziele od 14.00 do 16.00, a w dni powszednie z przerwą od 12.00 do 15.00.

9. Zapraszamy do naszego sanktuarium na warsztaty rozwoju duchowego, które odbędą się w dniu 24 II 2018 r. Szczegóły na plakacie w gablocie.