Bóg się rodzi w Karmelu! – Nasze dla Was życzenia

Bóg dał nam swojego Syna, który stał się naszym Bratem.

Odpowiadając na tak wielką miłość i pielęgnując nasze karmelitańskie tradycje,

chcemy Mu śpiewać – “Małemu, Dzieciątku”.

Bóg rzeczywiście się rodzi w Karmelu – posłuchajcie!