Film o czerneńskim klasztorze

Klasztor Karmelitów Bosych w Czernej znajduje się na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej, na szlaku "Orlich Gniazd". Został ufundowany w roku 1629 r. przez Agnieszkę Firlejową z Tęczyńskich - wojewodzinę krakowską jako klasztor pustelniczy. Na obszarze 80 hektarów otoczonych 4 kilometrowym murem znajdował się konwent i kilkanaście pustelni zamieszkałych przez eremitów. Ten pustelniczy styl funkcjonowania Czernej zachowywał się przez ponad 170 lat kiedy to w roku 1805 w wyniku reform i nakazu cesarza austriackiego Józefa II musiał otworzyć wielka klauzurę dla osób postronnych.

W wyniku zaborów, problemów personalnych i zmiany  charakteru konwent upadł materialnie i duchowo. Dopiero reformy końca XIX w i działalności św. o Rafał Kalinowskiego pozwoliły podnieść się klasztorowi z upadku. Od tego czasu klasztor pełni rolę nowicjatu, gdzie młodzi ludzie przygotowują się do życia zakonnego.

Klasztor w Czernej jest też sanktuarium MB Szkaplerznej - koronowanej koronami papieskimi w roku 1988, które to sanktuarium odwiedzają liczni pielgrzymi przede wszystkim ze Śląska. Jest też miejscem kultu św. Rafał Kalinowskiego do którego relikwii pielgrzymują żołnierze, kolejarze, sybiracy i ludzie pracy dla których jest patronem.

Nowo wybudowany dom pielgrzyma z zapleczem socjalnym i muzeum pozwala spędzić tu czas rekolekcji i wyciszenia w odpowiednich warunkach.