I Profesja Zakonna

14 września 2019 r., o godz. 11.00, w naszym czerneńskim klasztorze trzech braci  nowicjuszy złożyło swoje pierwsze śluby zakonne na ręce ojca Prowincjała Tadeusza Florka.

Są nimi:

  • br. Bartosz Maria od Eucharystii,
  • br. Piotr od świętego Józefa,
  • br. Wojciech od Dzieciątka Jezus.

W uroczystości uczestniczyli karmelici bosi, siostry zakonne, przedstawiciele świeckiego zakonu, członkowie rodzin neoprofesów oraz licznie zebrani przyjaciele i okoliczni wierni.

Na zakończenie Mszy św. br. Piotr w imieniu neoprofesów skierował słowa podziękowania do formatorów, rodziców i wszystkich tych, którzy przyczynili się do realizacji ich karmelitańskiego powołania.

Bracia neoporofesi poprzez złożenie ślubów zakonnych zakończyli okres nowicjatu. Od 23 września br. zamieszkają w Krakowie, gdzie br. Bartosz i br. Piotr rozpoczną studia w Wyższym Seminarium Duchownym, przygotowując się do kapłaństwa, natomiast br. Wojciech rozpocznie okres junioratu, przygotowujący do posługi brata zakonnego.