Odwiedziny rodziny brata Franciszka

W dniach 23-25 VIII gościła w naszym klasztorze rodzina Sługi Bożego br. Franciszka od św. Józefa OCD (Jerzego Powiertowskiego) męczennika II wojny światowej. Krewni odwiedzili miejsce śmierci br. Franciszka, oznaczone pamiątkowym kamieniem, które znajduje się w miejscowości Żbik. Uczestniczyli także we Mszy św. sprawowanej w intencji beatyfikacji naszego współbrata. Modlili się również w kaplicy św. Jana od Krzyża, przy doczesnych szczątkach kandydata na ołtarze, które zostały przeniesione z klasztornego cmentarza do tejże kaplicy na polecenie Stolicy Apostolskiej.

Sługa Boży brat Franciszek od św. Józefa został zastrzelony przez Niemców 24 VIII 1944 r. Proces beatyfikacyjny, wykazał poprawność życia chrześcijańskiego i śmierć, która nastąpiła z nienawiści do wiary i Kościoła Katolickiego.