Srebrny jubileusz Karmelitanek Dzieciątka Jezus

W dniu 25 VIII miała miejsce w naszym sanktuarium uroczystość srebrnego jubileuszu życia zakonnego 5 sióstr ze Zgromadzenia Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Swoje dziękczynienie za 25 lat życia w zakonie złożyły  Bogu siostry: s. Bonita od Miłości Miłosiernej,  s. Redempta od Przenajświętszego Oblicza, s. Rosaria od Niepokalanej, s. Ilona od Niepokalanej Oblubienicy Ducha Świętego, s. Etieny od Bożego Dzieciątka.

Mszy św. jubileuszowej przewodniczył o. Grzegorz Firszt ocd – wykładowca i sekretarz karmelitańskiej uczelni Terezianum w Rzymie, a prywatnie brat rodzony jednej z sióstr. Słowo Boże wygłosił ks. prałat Albert Warso – z Rzymu, pracownik Watykańskiej Kongregacji Nauki Wiary. W uroczystej  Mszy św. uczestniczyło kilku zaprzyjaźnionych z siostrami kapłanów oraz współsiostry ze zgromadzenia i rodziny jubilatek.