13. Karmelitańskie Dni Młodych w Czernej

Czerna 27-30 lipca 2017 r.