Realizacja jubileuszowego projektu chorałów karmelitańskich

Nagrania płytowe w Czernej. Nagrania telewizyjne w Krakowie. Występ festiwalowy w Poznaniu. Kanonizacja Elżbiety od Trójcy Świętej w Rzymie.
Bracia karmelici bosi z obydwu Prowincji Polskich. Prowadzenie Ewa Domagła. Odpowiedzialny za projekt o. Mariusz Wójtowicz OCD