Światowe Dni Młodzieży w Czernej

27 lipca 2016 – Młodzież karmelitańska & Twoje Niebo.
fot. Tomasz Augustynowicz