Powstaje „Grupa Biblijna”

Modlitwa jest źródłem pokoju i bramą, przez którą spływa błogosławieństwo Boga. Wszystkich, którzy pragną umacniać swoją wiarę i modlić się Słowem Bożym, zapraszamy do uczestnictwa w modlitewnych spotkaniach wokół Słowa Bożego w każdą środę po Mszy św. wieczornej.

W programie:

  • wprowadzenie do medytacji
  • modlitwa przed Najświętszym Sakramentem
  • dzielenie się Słowem

 Pan Jezus obiecuje być wśród tych, którzy gromadzą się w Jego imię. Serdecznie zapraszamy.