Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – 1 I 2023

1. W pierwszy dzień Nowego Roku Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dzisiaj stajemy obok Maryi prosząc Dobrego Boga o błogosławieństwo dla naszych rodzin, naszej Ojczyzny i całego świata. Po każdej Mszy świętej będzie miało miejsce błogosławieństwo dzieci.

2. Zachęcamy do adoracji Jezusa Eucharystycznego w kaplicy św. Jana od Krzyża w każdą niedzielę od godz. 7 do 16.

3. Jutro, 2 stycznia, przypada 150 rocznica urodzin św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Serdecznie zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 17 oraz na uroczystą Mszę św. na godz. 18.

4. Zapraszamy za tydzień na wspólny śpiew kolęd na godz. 16.30.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek modlimy się o nowe powołania kapłańskie, misyjne i zakonne, natomiast składka z będzie przeznaczona na Karmelitański Ośrodek Powołaniowy w Czernej. W piątek składka będzie przeznaczona na misje.

6. Natomiast zmiana tajemnic Żywego Różańca odbędzie się w sobotę po Mszy świętej o godz. 6.30, w kaplicy św. Rafała.

7. W najbliższy piątek przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, zwana uroczystością Trzech Króli. Ta uroczystość należy do tzw. świąt nakazanych. Zobowiązuje nas więc do udziału w świątecznej Eucharystii. Porządek Mszy świętych będzie jak w każdą niedzielę. Na każdej Mszy świętej będziemy święcić kredę i kadzidło. Jest to dzień modlitw w intencji polskich misjonarzy.

8. Sołtys i Rada Sołecka, Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych Czerna, OSP Czerna, Koło Gospodyń Wiejskich w Czernej, Szkoła Podstawowa w Czernej oraz Rada Rodziców, a także klasztor Karmelitów Bosych w Czernej, serdecznie zapraszają mieszkańców i przyjaciół wsi Czerna na spotkanie opłatkowe, które rozpocznie się dnia 6 stycznia o godz. 14.15 w Domu Pielgrzyma przy klasztorze karmelitów bosych.

9. Serdecznie zapraszamy w najbliższą niedzielę, 8 stycznia, po Mszach świętych o godzinie 9 i 11, do Sali św. Rodziny, na jasełka przygotowane przez Amatorską Grupę Teatralną z Czernej. Dochód będzie przeznaczony na potrzeby dzieci ze szkoły podstawowej w Czernej.

10. Serdecznie zapraszamy w sobotę, 7 stycznia, na czuwanie maryjne, poświęcone osobie Maryi w duchowości św. Teresy od Dzieciątka Jezus. W programie Msza św. o godz. 18 z okolicznościowym kazaniem, różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu oraz apel maryjny o godz. 21.

11. Dziękujemy za wsparcie przy remontach wszystkim naszym dobroczyńcom, za których od wielu lat odprawiamy comiesięczną Mszę świętą i pamiętamy o Was w naszej modlitwie chórowej. Szczególnie dziękujemy władzom samorządowym, a zwłaszcza p. Łukaszowi Smółce, wicemarszałkowi województwa małopolskiego, pochodzącemu z Czernej.

12. Informujemy, że dzisiaj księgarnia oraz restauracja są nieczynne.

13. W Liturgii tego tygodnia obchodzimy:
* w poniedziałek, 2 stycznia – wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu;
* we wtorek, 3 stycznia – wspomnienie Najświętszego Imienia Jezus;
* w piątek, 6 stycznia – uroczystość Objawienia Pańskiego;
* w niedzielę, 8 stycznia – święto Chrztu Pańskiego.