Życzenia Wielkanocne

Jam zwyciężył świat”. (J 16,33)
„Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód
czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie,
ani aniołowie, ani Zwierzchności,
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce,
ani co wysokie, ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć
od miłości Boga, która jest
w Chrystusie Jezusie, Panu naszym”. (Rz 8,31b-39)

Drodzy Przyjaciele naszego Klasztoru i Sanktuarium!

W ten czas Świąt Wielkanocnych naznaczonych światowa epidemią, kiedy – jak mówi papież Franciszek – „zebrały się gęste ciemności i ogarnęły nasze życie, wypełniając wszystko ogłuszającą ciszą i posępną pustką, która paraliżuje wszystko na swej drodze”, życzymy Wam przede wszystkim nadziei.

Chrystus pokonał śmierć, pokonał grzech i wszelkie zło. Taka jest nasza wiara, która pomoże nam przetrwać to wielkie doświadczenie. Niech także ożywi naszą miłość do wszystkich, którzy cierpią w wyniku epidemii i da nam siły, by wyjść do nich z otwartymi sercami.

Wspólnota Karmelitów Bosych z Czernej

Czerna, Wielkanoc 2020 r.