Błogosławieństwo pokarmów przed posiłkiem wielkanocnym

Drodzy przyjaciele naszego sanktuarium w Czernej!

Do tej pory w Wielki Czwartek, Wielki Piątek i w Wielką Sobotę gromadziliśmy sie na celebracjach liturgicznych  w naszej świątyni, by przeżywać największe tajemnice naszej wiary, tajemnice Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. W tym roku nie będzie takiej możliwości. My w waszym imieniu będziemy celebrować te misteria, ale za zamkniętymi drzwiami. Proszę łączcie się na modlitwie z nami. Także w Wielką Sobotę przychodziliśmy do świątyni by poświęcić pokarmy, które później spożywaliśmy z rodziną w Niedzielę Zmartwychwstania. Tego też nie będzie w tym roku. Dlatego proponujemy wam modlitwę opartą o tę, która od lat obowiązuje w naszych świątyniach. Dowiemy się z niej, co symbolizują pokarmy, które przynosiliśmy poświęcić do kościoła, jak one mocno osadzone są w tradycji biblijnej.

Od wieków przychodzenie do świątyń z pokarmami w Wielką Sobotę, kiedy Kościół powstrzymuje się od czynności liturgicznych, było związane z nawiedzeniem Grobu Pańskiego i modlitwą adoracyjną przed Najświętszym Sakramentem. Czy zatem w tym roku będziemy tej możliwości pozbawieni? – Zdecydowanie nie – będziemy to przeżywali w nieco innej formie. Obrzęd błogosławieństwa może być dokonany w gronie rodzinnym w poranek wielkanocny. Tego błogosławieństwa dokonuje ojciec rodziny, bądź inna osoba. Wiemy również, że na dzień dzisiejszy, według obostrzeń chroniących nasze zdrowie, w świątyniach może przebywać do pięciu osób. Kościoły pozostają otwarte – można wykorzystać zatem dogodną chwilę w Wielką Sobotę, aby nawiedzić Grób Pański. Tradycyjny grób w naszej świątyni będzie przygotowywany w skromniejszej formie i będzie możliwość indywidualnej adoracji z zachowaniem odpowiednich zasad, które są nam przekazywane na bieżąco.

Inne informacje na temat Wielkiego Tygodnia są podane w ogłoszeniach duszpasterskich.


BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Wszyscy żegnają się i odpowiadają:

Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:

Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie w świątyniach, gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego.

Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy:

W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my – pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa:

Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.

Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.